<

Zapisy na wydarzenia dla turystów z zagranicy

18 Kwiecień 2016

W bieżącej edycji Sezonu Lublin przygotowaliśmy kilka wydarzeń specjalnie z myślą o turystach spoza kraju. Na te wydarzenia nie obowiązuje rejestracja z wykorzystaniem numeru PESEL. Zapisy prowadzone będą w Biurze Obsługi Sezonu Lublin zorganizowanym w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej na ul. Jezuickiej 1/3.

Wydarzenia w języku angielskim:

Państwowe Muzeum na Majdanku

23. 04 Żydzi, Polacy, Białorusini ... wiele narodów, jeden cel – przetrwanie. Społeczność więźniów Majdanka w walce o przeżycie /spacer w języku angielskim/ godz. 10.00

ROOTKA

30.04 „Żydzi w Lublinie. Podzamcze” /spacer w języku angielskim/ godz. 14.00

1.05 „Żydzi w Lublinie. Stary i nowy cmentarz oraz Jesziwa” /spacer w języku angielskim/ godz. 14.00