<

Zwiedzanie Portu Lotniczego -zasady

25 Kwiecień 2016

Przypominamy, że udział w tym wydarzeniu wymaga zachowania specjalnych zasad bezpieczeństwa.

Do przygotowania przepustek na lotnisku niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego dla dorosłych i legitymacji szkolnej dla uczniów. Tylko dzieci do lat 6 nie muszą mieć dokumentu potwierdzającego tożsamość. Biuro przepustek jest czynne do 16.00, zbiórka uczestników min. 30 minut przed rozpoczęciem imprezy.