<

Sezon dla rodzin z dziećmi

11 Kwiecień 2018

Na jakie wydarzenia wybrać się z dziećmi w ramach Sezonu Lublin? Koniecznie zobaczcie nasze propozycje!

Galeria Labirynt zaprasza na Oprowadzanie kuratorskie po wystawie edukacyjnej dla dzieci „W tym cała sztuka”, które skierowane jest do dzieci w wieku 3–12 lat oraz ich rodziców. Ekspozycja złożona z prac uzna­nych i debiutujących polskich artystów będzie dosto­sowana do potrzeb najmłodszych odbiorców kultury. Podczas zwiedzania uczestnicy wnikną w przestrzeń ekspozycji oraz uzyskają najważniejsze informacje dotyczące współczesnych twórców (5 maja).

Kolejną propozycją są Ćwiczenia z wolności – edukacyjne warsztaty rodzinne dla dzieci 3–6 lat wraz z opiekunami, w ramach których odbędą się nietypowe ćwiczenia, a ich główną osią będzie swoboda two­rzenia. Dzieci wraz z opiekunami będą mogły spróbować samodzielnego tworzenia materiałów i narzędzi artystycznych, opartych na nietypowych metodach twórczych, z wykorzystaniem produktów spożywczych oraz materiałów nieużywanych zwykle do zadań plastycznych (28 kwietnia).

Propozycją Muzeum Wsi Lubelskiej jest Wędrówka po Muzeum Wsi Lubelskiej z motywem – dobry chłop i dobry dziedzic u zarania Polski Odrodzonej. Z myślą o dzieciach z rodzin wielopokoleniowych przygotowano rekwizyty i elementy kostiumów, tak by uczestnicy zajęć mogli podjąć role w „muzeum zdarzeń”, odegrać kilka scenek z życia codziennego Kazika, dziecka chłopskiego i Janusza, syna ziemianina. Zabytki, eks­pozycje i ich interpretacja oraz rekwizyty umożliwiają wkroczenie w świat ówczesnej gospodarki, handlu, unifikacji systemu miar, szkolnictwa, sytuacji mniej­szości żydowskiej (29 kwietnia oraz 6 maja).

LUBLublin Magdalena Mazur-Ciseł zaprasza na Podróże w czasie. Lublin międzywojenny – wycieczka dla dzieci, czyli cykl wycieczek, opowiadający o historii Lublina, w atrakcyjny dla młodego odbiorcy sposób. W czasie każdej z wycieczek będzie okazja, aby odwołać się do konkretnego okresu z historii naszego miasta (28 kwietnia, 5 oraz 6 maja).

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie organizuje wydarzenie Na straganie w dzień targowy, czyli o jarmarkach lubelskich, podczas którego przewodnik opowie m.in. o kupcach, którzy przybywali do „Kozie­go grodu” z różnych stron świata. Opowieściom to­warzyszyć będą przysłowia kupieckie i zagadki: m.in. szukanie denara Mieszka I zgubionego przez nie­znanego kupca, odczytanie przywileju królewskiego Kazimierza Jagiellończyka z 1448 r. na organizowanie w Lublinie czterech jarmarków w ciągu roku, przywi­leju handlowego dla żydowskich kupców z Podzam­cza, szukanie na placu Rybnym sieci z rybami, które łowiono w stawie królewskim, a w Rynku – kamieni­cy z symbolami rzemieślników i kamienicy kuśnierzy i korzenników (30 kwietnia).

Lublin ze smakiem. Smaki naszych pradziadków – warsztaty kulinarne dla dzieci to propozycja przygotowana przez Krajka Biuro Turystyki Kulturowej s.c. M. Mazur-Ciseł, E. Burek. Udział w warsztatach pozwoli przybliżyć dzieciom lubelskie dania tradycyjne oraz opowiedzieć o naszej lokalnej kuchni, skupiając się tym razem na smakach Lublina z okresu międzywojnia (28, 29 kwietnia oraz 5, 6 maja).

Kolejną propozycją są Baby Tour – Lublin 1918 – wycieczki dla rodziców z niemowlętami
i malutkimi dziećmi
, w czasie których niestraszny przewodnikowi jest spontaniczny śmiech, płacz, czy też gaworzenie najmłodszych uczestników (29 kwietnia, 6 maja).

Zapraszamy także na Grę miejską „Ku niepodległej”, czyli aktywizującą formę spędzania czasu dla całych rodzin. Podczas gry drużyny „przeniosą się w czasie”, a ich zadaniem będzie przechwycenie zaszyfrowanej informacji, dzięki której uda się powstrzymać i rozwikłać tajny plan zaborcy (29 kwietnia).

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na Dzieci poznają historię Lublina – spacer i warsztaty plastyczne, czyli warsztaty rodzinne dla najmłodszych mieszkańców Lublina. Przestrzenią spaceru będą miejsca znane oraz mniej uczęszczane tajemnicze podwórka i zauł­ki. Stare Miasto stanie się obszarem gry i opowieści o miejscach, ludziach i doświadczeniach (28, 29 kwietnia).

Regionalne Muzeum Cebularza – interaktywne pokazy w żywym muzeum to wydarzenie w trakcie, którego animatorzy wcielający się w rolę piekarza i legendarnej Esterki opowiedzą historię i legendę powstania cebularza, a także cie­kawostki związane z Lublinem i poszczególnymi składnikami wypieku. Pomiędzy opowieściami goście zapraszani będą do aktywnego udziału w powstawa­niu cebularzy (od 27 kwietnia do 6 maja).

Wypożyczalnia sprzętu wodnego - KAJAKI.lublin.pl Radosław Dziurda zaprasza na Spływ rodzinny z Prawiednik. Wspólny spływ kajakowy okaże się z pew­nością niesamowitą przygodą dla rodzin z dziećmi. Trasa z Prawiednik jest polecana dla osób rozpoczynających swoją przygodę z kajakami. Rzeka ma tutaj naturalny charakter. Le­niwie meandrując pośród łąk i lasów, daje satysfakcję z kontaktu z naturą (29 kwietnia, 6 maja). Z kolei Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. przygotował Rodzinny Spływ Kajakowy (5 maja).

Propozycja ATLAS TRAVEL M. W. Górscy Sp. j. jest Lublin City-Tour. Trasa dla dzieci, która zaczyna się i kończy w zatoczce przy placu Katedralnym. Dzieci zapoznają się terminologią z dziedziny historii i historii sztuki, zobaczą kate­drę, Wieżę Trynitarską, Ratusz, Bramę Krakowską. Dowiedzą się, że w miejscu drogi była kiedyś sucha fosa, zasypana czterysta lat temu, a na placu przed bramą, zwanym kiedyś korcami, handlowano towa­rami sypkimi (3 maja).

Sławomir Tadeusz Juraszewski zaprasza na Rodzinny Puchar Sezonu Lublin w Marszach na Orientację, czyli propozycję skierowana do grup, w skład których wchodzą dzieci. Zapraszamy na rodzinne marsze z mapami w dło­niach po podlubelskich lasach (29 kwietnia oraz 1, 3, 5, 6 maja).