<

Niepodległościowy Sezon Lublin

18 Kwiecień 2018

W dniu dzisiejszym przedstawiamy propozycje Sezonu Lublin z licznymi wątkami związanymi ze 100-leciem odzyskania niepodległości, które symbolicznie rozpoczęło się w Lublinie pracami Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.

Fundacja Wczoraj i Dziś dla Jutra zaprasza na wydarzenie Lubelska droga do wolności, w ramach którego przypominania zostanie historia Legionów Polskich, a szczegól­nie uwaga będzie zwrócona na związki Piłsudskiego i Legio­nów z Lublinem i Lubelszczyzną (5 maja).

Wideospacer „Architektura niepodległego państwa” to propozycja przygotowana przez Fundację Teren Otwarty. Podczas spotkania zostaną przedstawione najcie­kawsze przykłady lubelskiej architektury, wzniesio­nej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz wybrane powojenne projekty i realizacje wybitnych architektów: Tadeusza Witkowskiego, Czesława Gawdzika, Oskara Hansena i Stanisława Fijałkow­skiego (28 kwietnia oraz 5 maja).

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna przygotowała Wieczór z piosenką turystyczną, w repertuarze którego znajdą się utwory patriotyczne podkreślające wyjątkowy charakter wydarzenia odbywającego się w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę (27 kwietnia).

Kolejną propozycją są Lubelskie zagadki z audioprzewodnikiem, które uczestnicy gry wypożyczają w Lu­belskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kultural­nej. Dodatkowo otrzymują kartę pytań odnoszących się do szlaku staromiejskiego oraz 100. rocznicy od­zyskania niepodległości przez Polskę (od 27 kwietnia do 6 maja).

Podczas wydarzenia KUL jako równolatek Niepodległej. Kuchnia lubelskich żaków, czyli podróż historyczno-gastronomiczna przygotowanego przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uczestnicy do tematu studenckiej kuchni podejdą „histo­rycznie” i prześledzą dzieje KUL-inarne. Po­wrócą do czasów odzyskania przez Polskę niepodległości i powstawania Uczelni oraz do późniejszego okresu komuny i kuchni w PRL-u (28, 29 kwietnia).

Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Muzeum Literackie w Lublinie / Filia – Muzeum Józefa Czechowicza zaprasza na Cykl wykładów „Bohaterowie Niepodległej” „Tobie śpiewam, Lublinie…” Franciszka Arnsztajnowa (1865–1942). Celem spotkania jest przypomnienie sylwetki Fran­ciszki Arnsztajnowej – inspiratorki lubelskiego życia literackiego, poetki, która wiele swoich utworów dedykowała „umiłowanemu Lublinowi”, przyczy­niając się do poetyckiej nobilitacji miasta. W okresie pierwszej wojny światowej dom Arnsztajnów przy ul. Złotej 2 stanowił ważny ośrodek działalności niepodległościowej (28 kwietnia).

Drugim wydarzeniem jest „Indywidualność na miarę wcale niepoślednią…” Stanisław Czechowicz (1899–1925), którego celem jest przypomnienie sylwetki Stani­sława Czechowicza, starszego brata Józefa Czecho­wicza. Przedwcześnie zmarły Stanisław – harcerz, legionista, żołnierz 1920 r., nauczyciel, student prawa Uniwersytetu Lubelskiego i intelektualista była niezwykłe zaangażowany w sprawy niepodległościowe kraju (28 kwietnia).

Fundacja HerStory przygotowała Spacer herstoryczny śladami lubelskich artystek i działaczek kultury, któremu przyświeca idea uczczenia 100-lecia praw wyborczych kobiet w Polsce (2, 3 maja) oraz Spacer herstoryczny śladami lubelskich kobiet nauki i działaczek na rzecz edukacji będący doskonałą okazją do spotkania z biografiami i herstoriami znanych i nieznanych kobiet związanych z Lublinem (4, 5 maja).

Krajka Biuro Turystyki Kulturowej s.c. M. Mazur-Ciseł, E. Burek zaprasza na Baby Tour – Lublin 1918 – wycieczki dla rodziców z niemowlętami i malutkimi dziećmi, czyli cykl spacerów przygotowany z myślą o rodzicach i opieku­nach najmłodszych mieszkańców Lublina. W tym roku będzie to spacer wyjątkowy, poświęcony odzyskaniu niepodległości. Będzie okazja odwiedzić miejsca szczególnie związane z historia ruchu niepod­ległościowego (29 kwietnia, 6 maja).

Podróże w czasie. Lublin międzywojenny – wycieczka dla dzieci to propozycja przygotowana przez LUBLublin Magdalena Mazur-Ciseł. W tym roku w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – poprzez swoistą podróż w czasie – najmłodsi będą mieli oka­zję posłuchać o Lublinie międzywojennym, a w cza­sie spaceru odkryć Lublin z początku XX w. Pomogą w tym rzeczywiste miejsca związane z ważnymi wydarzeniami 1918 r. (28 kwietnia oraz 5, 6 maja).

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie przygotowało spacer Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który prowadzi do miejsc, gdzie stosowano represje wobec żołnierzy podziemia niepodległo­ściowego (1, 2, 4 maja) oraz Spacer w 100-lecie Niepodległości obejmujący lata 1918–2018 z uwzględnieniem 20-letnich okresów w historii miasta i jego mieszkańców (2, 6 maja).

Kolejnym wydarzeniem jest Gra miejska „Symbole Lublina” podczas której młodzi uczestnicy poznają historię flagi polskiej, która została ustalona na Sejmie Kró­lestwa Polskiego w 1831 r., a zatwierdzona w 1919 r., czyli rok po odzyskaniu niepodległości (28, 29 kwietnia).

Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „POGRANICZE” zaprasza na spacer Od zaborów do niepodległości, podczas którego uczestnicy prześledzą dzieje Lublina pod zaborami oraz zapoznają się z wydarzeniami, które doprowa­dziły do powstania rządu Daszyńskiego (1, 2, 3, 4 maja).

Sto kajaków na stulecie odzyskania niepodległości. Spływ przez Lublin to propozycja dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas. przygotowana przez Wypożyczalnię sprzętu wodnego - KAJAKI.lublin.pl Radosław Dziurda (28, 29 kwietnia oraz 1, 5, 6 maja).

ATLAS TRAVEL M. W. Górscy Sp. j. zaprasza na Lublin City-Tour. Lubelski szlak walki i męczeństwa, składający się z dwóch części - Część I. „Podzamcze – Lemszczyzna – plac Litewski” (6 maja) oraz Część II. „Plac Litewski – Śródmieście”, podczas którego trasa zaczyna się przy pomniku J. Piłsudskiego – twórcy niepodległego państwa polskiego (6 maja).

Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe organizuje VII bieg po prawdziwym Lublinie 1918–2018. Tematem przewodnim biegu będzie 100-lecie odzyskania niepodległości. Na oko­ło 15–20 km trasie wycieczki biegowej znajdą się miejsca związane z wydarzeniami 1918 r., takie jak plac Litewski, koszary świętokrzyskie, menaż – kasyno wojskowe – Klub Społeczny, plac Katedralny, okolice dworca kolejowego – przedmieście Piaski, miasto żydowskie: więzienie na Zamku i Kuchnia Ludowa na Szerokiej, kinoteatr „Ru­sałka”, Hotel Victoria, pałac gubernatorski (6 maja).

Wybitni lublinianie w czasach niewoli i odzyskania niepodległości przez Polskę – gra miejska to propozycja przygotowana przez Lubelską Lokalną Organizację Turystyczną. Podczas gry uczestnikom przybliżone zostaną sylwetki wybitnych jednostek działających w dziedzinie szeroko pojętej kultury i nauki, które odegrały dużą rolę w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości oraz osób, które przyczyniły się do rozkwitu lubelskiej kultury po odzyska­niu niepodległości (6 maja).