<

Sezon Lublin dla osób z niepełnosprawnościami

19 Kwiecień 2018

W ramach Sezonu Lublin prezentujemy wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami!

Galeria Labirynt wychodzi z propozycją Oprowadzania kuratorskiego po wystawie Mykola Ridny'ego, dostępnego z tłumaczeniem na polski język migowy. Na wystawie zostaną zaprezentowana realizacje wideo, fotografie i rysunki wykonane przez artystę w latach 2011-2017 (4 maja).

Drugą propozycją jest Oprowadzenie kuratorskie po wystawie edukacyjnej dla dzieci „W tym cała sztuka”, dostępne w wersji z tłumaczeniem na polski język migowy oraz z audiodeskrypcją. Podczas zwiedzania uczestnicy wnikną w przestrzeń ekspozycji oraz uzyskają najważniejsze informacje dotyczące współczesnych twórców (5 maja).

Kolejnym wydarzeniem jest O wolności w sztuce współczesnej – otwarty wykład dla osób dorosłych z tłumaczeniem na polski język migowy, który będzie dotyczyć wolności w sztuce współczesnej, będą­cej polem zmagań znoszących się wzajemnie idei i postaw. Jest to też przestrzeń różnorodnych postaw światopoglądowych oraz miejsce, w którym niejedno­krotnie przekraczane są granice (27 kwietnia).

Spacer po osiedlu imienia J. Słowackiego dotyczyć będzie osiedla im. Juliusza Słowackie­go w Lublinie – drugiej inwestycji w Lubelskiej Spół­dzielni Mieszkaniowej, która słynna jest z nietypowej architektury i stojącej za nią teorii Formy Otwartej Zofii i Oskara Hansenów. To również możliwość lepszego poznania historii dzielnicy Rury i Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pierwszej tak dużej realizacji miesz­kaniowej powstałej w ramach systemu spółdzielczego. Wydarzenie dostępne jest w wersji z tłumaczeniem na polski język migowy oraz z audiodeskrypcją (1 maja).

Zapraszamy także na Spacer trasą rzeźb zrealizowanych w ramach Lubelskich Spotkań Plastycznych, czyli oprowadzanie związane ze znaczą­cym dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz polskiej historii sztuki wydarzeniem, którym były Lubelskie Spotkania Plastyczne, realizowane w Lu­blinie w latach 1976–1979. Wydarzenie dostępne jest w wersji z tłumaczeniem na polski język migowy oraz z audiodeskrypcją (3 maja).

Państwowe Muzeum na Majdanku oferuje spotkanie dla osób niewidomych i niedowidzących o nazwie „Od tej pory staliśmy się numerami”, podczas którego zaprezentowany zostanie ubiór i oznakowanie więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wszyscy uczestnicy będą mogli dotknąć przedmiotów takich jak pasiaki, czapki, metalowe i płócienne numery czy wykonaną przez więźniów biżuterię. (28 kwietnia).

Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza na Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej z przewodnikiem, podczas którego uczestnicy zapoznają się z wybranymi najciekawszymi ekspozycjami lubelskiego skansenu, w tym sektora Miasteczko i jego najnowszymi eks­pozycjami. Wycieczka po muzeum będzie okazją do poznania historii rodzin, kultury materialnej, rzemiosł, handlu i usług lubelskich wsi i miasteczek w okresie międzywojennym. Zapraszamy na zwiedzanie trasą „Inne spojrzenie”, przeznaczone dla osób z niepełnospraw­nościami, zwłaszcza z niepełnosprawnością wzroku. Trasa obejmuje obiekty muzealne wyposażone w elementy do poznania dotykowego, takie jak odlewy z brązu, makiety układów wnętrz, modele drewniane i szereg rekwizytów odpowiadających zabytkom na ekspozycjach (27 kwietnia).