<

Muzyczny Sezon Lublin

20 Kwiecień 2018

W dniu dzisiejszym prezentujemy wydarzenia muzyczne w ramach Sezonu Lublin!

Fundacja Wczoraj i Dziś dla Jutra zaprasza na Cykl „Wielokulturowość Lubelszczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym”, w ramach którego można wybrać się na wydarzenie Osadnictwo ukraińskie – prelekcja, występy, degustacja. Podczas spotkania uczestnicy poznają historię osadnictwa ukraińskiego na terenie Lublina i Lubelszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego. W programie przewidziano występ Lubelskiej Ukraińskiej Dziecięcej Grupy Ban­durzystów oraz występ zespołu „Rumenok z Krainy Rumianku”. Dodatkową atrakcją będzie degustacja dań ukraińskich (30 kwietnia).

Kolejną imprezą jest Osadnictwo ludności żydowskiej – prelekcja i degustacja, w programie której zaplanowa­no prelekcję i pokaz teledysków z muzyką żydowską, natomiast na odkrycie nowych smaków można liczyć, biorąc udział w degustacji dań kuchni żydowskiej (6 maja).

Podczas Lubelskiej drogi do wolności mieszkańcom Lublina przybliżona zostanie historia Legionów Polskich oraz postać Józefa Piłsudskiego. Spotkanie uświetni występ Męskiej Okazjonalnej Grupy Wokalnej „Chórtownia”, która zaprezentuje pieśni legionowe oraz degustacja ulubionych słodyczy Marszałka (5 maja).

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna organizuje Wieczór z piosenką turystyczną. Piosenka to wierny towarzysz na szlaku, dlatego impreza skierowana jest do wszystkich miłośników wędrówek i śpiewu. Płomień tradycyjnego ogniska zastąpi blask świec, a wspólnym śpiewom uczest­ników akompaniować będą gitarzyści popularni w lubelskich kręgach turystycznych (27 kwietnia).

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie zaprasza na Lubelską sagę rodu Wieniawskich – z udziałem w koncercie „Cztery pory roku”. W czasie wędrówki można będzie posłuchać o XIX-wiecznym Lublinie – „rodzinnym mieście kompozytorów”, ważnych przed­stawicielach rodu i miejscach z nimi związanych. Trasa spaceru prowadzić będzie po terenie Starego Miasta i Śródmieścia, miejscach związanych z rodziną Wie­niawskich, a zakończy się zwiedzaniem Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego, połączonym z wysłuchaniem koncertu „Cztery pory roku” Vivaldiego w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej (27 kwietnia).

Drugim wydarzeniem jest Lubelska saga rodu Wieniawskich – z udziałem w minirecitalu organowym, podczas którego trasa spaceru prowadzić będzie po terenie Starego Miasta i Śródmieścia, miejscach związanych z rodzi­ną Wieniawskich, a zakończy się zwiedzaniem Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego, połączonym z wysłuchaniem minirecitalu organowego (30 kwietnia).