<

Stare Miasto podczas Sezonu Lublin

23 Kwiecień 2018

Podczas 10 dni trwania Sezonu Lublin Stare Miasto będzie pełne różnorodnych wydarzeń. W dniu dzisiejszym prezentujemy drugą część imprez odbywających się na Starym Mieście i w jego okolicach!

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza do miejsca, w którym słowo mówione i drukowane, a także pamięć o słowie „niosącym” wolność pełnią wiodącą rolę w jego funkcjonowaniu - czyli do Zwiedzania Izby Drukarstwa (27 kwietnia, 28 kwietnia, 4 maja).

Perła – Browary Lubelskie S.A zapraszają do zwiedzania swoich Podziemi, miejsca gdzie dawniej warzono piwo podczas wydarzenia Perła lubelskiego przemysłu. Zwiedzający będą mogli zobaczyć dawną warzelnię – miejsce uważane za „serce” każdego browaru. Zwieńczeniem podróży po zabytkowych zabudowaniach będzie degustacja potraw w Perło­wej Pijalni Piwa (30 kwietnia oraz 6 maja).

Kolejnym wydarzeniem są „Tajemnice Browaru Perła” – gra terenowa. Uczestnicy zabawy w dru­żynach cztero- lub pięcioosobowych będą mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące Browaru oraz rozwiązać zagadki przygotowane przez orga­nizatorów. Po wykonaniu każdego zadania drużyny otrzymają litery, z których na koniec zabawy ułożą hasło (28 kwietnia, 5 maja).

Fundacja Wczoraj i Dziś dla Jutra zaprasza w ramach cyklu „Wielokulturowość Lubelszczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym” na wydarzenie Osadnictwo ludności żydowskiej – prelekcja i degustacja, w ramach którego zaplanowano prelekcję i pokaz teledysków z muzyką żydowską, natomiast na odkrycie nowych smaków można liczyć, biorąc udział w degustacji dań kuchni żydowskiej (6 maja).

Fundacja Wczoraj i Dziś dla Jutra przygotowała wydarzenie Lubelska droga do wolności, w ramach którego przypominania zostanie historia Legionów Polskich, a szczegól­nie uwaga będzie zwrócona na związki Piłsudskiego i Legio­nów z Lublinem i Lubelszczyzną (5 maja).

Ostatni dzień trwania Sezonu Lublin to idealna pora aby wstać o poranku by podziwiać Wschód słońca w Lublinie razem z LUBLublin Magdalena Mazur - Ciseł. Teoretycznie to moment, w którym górny punkt tarczy słonecznej przekracza linię horyzontu, a w praktyce? Dla nas wszystkich oznacza początek nowego dnia! (6 maja)

Studio Format Ewa Smołka organizuje Spacer po Lublinie czasów Bolesława Prusa, podczas którego na uczestników biograficznego spaceru po XIX-wiecznym Lublinie czekają niespodzianki – rabaty na okolicznościowe torby i książki Bolesława Prusa (28 kwietnia).

Krajka Biuro Turystyki Kulturowej s.c. M. Mazur-Ciseł, E. Burek przygotowało Baby Tour – Lublin 1918 – wycieczki dla rodziców z niemowlętami i malutkimi dziećmi, czyli wycieczki, w czasie których niestraszny prze­wodnikowi jest spontaniczny śmiech, płacz, czy też ga­worzenie najmłodszych uczestników (29 kwietnia, 6 maja).

Wśród propozycji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego znajdziemy następujące wydarzenia:

  • Lublin w czasach Konstytucji 3 maja - podczas spaceru uczestnicy dotrą do Szkoły Wojewódzkiej administrowanej przez Komisję Edukacji Narodowej, poznają historię siedzib rady miej­skiej, kościoła św. Ducha, pałacu Potockich i sygnatariuszy Konstytucji – Ignacego i Stanisława Potockich (3 maja);
  • Tajemnice Starego Miasta to spacer rozpocznający się od Wzgórza Zamkowego, a kończący się w Wieży Trynitarskiej, z której rozpościera się widok na dachy i zaułki Starego Miasta (1, 2, 3, 6 maja);
  • Spacer w 100-lecie Niepodległości to wędrówka obejmująca lata 1918–2018 z uwzględnieniem 20-letnich okresów w historii miasta i jego mieszkańców (2, 6 maja);
  • Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który prowadzi do miejsc, gdzie stosowano represje wobec żołnierzy podziemia niepodległo­ściowego (1,2 i 4 maja);
  • Szlakiem lubelskiego sądownictwa w 440. rocznicę powołania Trybunału Koronnego to spacer, podczas którego uczestnicy zwiedzą gmach Sądu Rejonowego, Archikatedrę Lubelską, kościół i klasztor oo. Dominikanów z obrazem Matki Boskiej Trybunalskiej, Muzeum Lubelskie z portretami króla Stefana Batorego oraz Trybunał Koronny (4 maja);
  • Śladami wielkich Polaków: Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły to opo­wieść o życiu i działalności duszpasterskiej i naukowej Prymasa Tysiąclecia i papieża Jana Pawła II (4 i 5 maja);
  • Gra miejska „Symbole Lublina”, pod­czas której młodzi uczestnicy poznają historię flagi polskiej, która została ustalona na Sejmie Kró­lestwa Polskiego w 1831 r., a zatwierdzona w 1919 r., czyli rok po odzyskaniu niepodległości (28, 29 kwietnia).

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na:

  • Widoki i panoramy Lublina, czyli prelekcję i wycieczkę pieszą, która połączy miejsca pokazujące Lublin z różnych perspektyw, a fachowa obsługa przewodnicka zapewni boga­ty zasób informacji (6 maja).
  • Staromiejskie podwórka, czyli prelekcję i wycieczkę pieszą kiedy to uczestnicy  poznają prawdziwą historię tych zwyczajnych, a za­razem wyjątkowych zakątków (5 maja).

Podczas spaceru Żydzi w Lublinie – Podzamcze i Synagoga Chewra Nosim przygotowanego przez Rootka Tours przybliżona zostanie historia i topografia nieistniejącej dzielnicy żydowskiej na Podzamczu. Uczestnicy i uczestniczki przejdą ulicami, których dziś już nie ma na mapie miasta – Szeroką, Jateczną czy Krawiecką, a także odszukają ślady atmosfery dawnej żydowskiej ulicy, m.in. na Cyruliczej, Kowal­skiej i Furmańskiej. Spacer będzie także okazją do zajrzenia do wnętrza synagogi Chewra Nosim przy ul. Lubartowskiej, gdzie oprócz historii samego obiektu uczestnicy zapoznają się z eksponatami zgromadzonymi przez funkcjonującą tam dziś Izbę Pamięci Żydów Lubelskich (29 kwietnia).

Żydzi w Lublinie – tradycje religijne w codziennym życiu to spacer podczas którego uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się m.in. o tym, jak świętuje się szabat, co to jest bar micwa, jak wygląda ceremonia ślubu i pogrzebu oraz jakie są najważniejsze święta w kalendarzu liturgicznym. Opowieści o zwyczajach i tradycjach umiejscowione zostaną w historycznej przestrzeni, przywołując tym samym przedwojenną atmosferę żydowskiego Lublina (29 kwietnia).

Podczas spaceru Żydzi w Lublinie – Szlak Pamięci. Spacer granicami getta przewodnik opowie o funkcjonowaniu getta w Lubli­nie oraz życiu i zagładzie jego mieszkańców. Na tra­sie uczestnicy i uczestniczką zobaczą m.in. 4 murale, w tym ponad 100-metrową panoramę dawnych ulic żydowskiego miasta (28 kwietnia).

Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „POGRANICZE” zaprasza na wydarzenia Sezon z duchami – lubelskie duchy, czyli miejsca, gdzie straszyło, straszy lub powinno straszyć (29, 30 kwietnia) oraz Od zaborów do niepodległości, podczas którego uczestnicy prześledzą dzieje Lublina pod zaborami oraz zapoznają się z wydarzeniami, które doprowa­dziły do powstania rządu Daszyńskiego (1, 2, 3, 4 maja).

Regionalne Muzeum Cebularza zaprasza na Interaktywne pokazy w żywym muzeum. W trakcie godzinnych pokazów animatorzy wcielający się w rolę piekarza i legendarnej Esterki opowiedzą historię i legendę powstania cebularza, a także ciekawostki związane z Lublinem i poszczególnymi składnikami wypieku. Pomiędzy opowieściami goście zapraszani będą do aktywnego udziału w powstawaniu cebularzy. Każdy pokaz zakończy się degustacją ciepłych cebularzy lubelskich, a także każdy uczestnik dostanie autorską grę miejską „Z cebularzem przez Lublin”. Całość pokazu jest skonstruowana w sposób angażujący wiele zmysłów. Ponadto w muzeum znajduje się wystawa zdjęć z etapów procesu wypiekania cebularzy metodą tradycyjną (od 27 kwietnia do 6 maja).

ATLAS TRAVEL M. W. Górscy Sp. j. organizuje Lublin City-Tour. Szlak zabytków Lublina, wycieczkę, która zaczyna się krótką prezentacją historii miasta i jego roli na tle Polski i Europy. Następnym punktem jest zwiedzania Lublina (30 kwietnia, 2 oraz 4 maja) oraz Lublin City-Tour. Trasa dla dzieci, czyli wydarzenie skierowane jak sama nazwa wskazuje dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dzieci zapoznają się z terminologią z dziedziny historii i sztuki, a także zwiedzą najważniejsze zabytki (3 maja).

Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza na imprezę Wybitni lublinianie w czasach niewoli i odzyskania niepodległości przez Polskę – gra miejska, podczas której uczestnikom przybliżone zostaną sylwetki wybitnych jednostek działających w dziedzinie szeroko pojętej kultury i nauki, które odegrały dużą rolę w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości oraz osób, które przyczyniły się do rozkwitu lubelskiej kultury po odzyska­niu niepodległości (6 maja).

Sławomir Tadeusz Juraszewski zaprasza na imprezę Odkryj Lublin z mapą, której głównym założeniem jest pokazanie uczestnikom przeróżnych zakątków zlokalizowanych w szeroko pojętym centrum Lublina. Do zakątków tych czasem mniej, a czasem bardziej znanych – uczestnicy docierają samodzielnie, korzystając ze specjalnie opracowanej mapy (1, 3 maja).