<

Literacki Sezon Lublin

26 Kwiecień 2018

W dniu dzisiejszym zapraszamy na literacki Sezon Lublin!

„Tobie śpiewam Lublinie…” Franiciszka Arnsztajnowa (1865-1942) to spotkanie organizowane przez Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Muzeum Literackie w Lublinie/ Filia – Muzeum Józefa Czechowicza poświęcone przypomnieniu sylwetki Franciszki Arnsztajowej, która była inspiratorką lubelskiego życia literackiego, poetką przyczyniającą się do poetyckiej nobilitacji Lublina (28 kwietnia).

Indywidualność na miarę wcale niepoślednią… Stanisław Czechowicz (1899-1925) to kolejna impreza z Cyklu wykładów „Bohaterowie Niepodległej”, tym razem ukazana zostanie osoba Stanisława Czechowicza – harcerza, legionisty przedwcześnie zmarłego żołnierza 1920 r., nauczyciela, studenta prawa Uniwersytetu Lubelskiego i intelektualisty, który odegrał ogromną rolę w życiu autora Poematu o mieście Lublinie. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zbiory Muzeum i innych archiwów: dokumenty, fotografie, czasopisma archiwalne, a także nieznane rękopisy i listy (28 kwietnia).

Studio Format Ewa Smołka organizuje Spacer po Lublinie czasów Bolesława Prusa, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, który lata swego dzieciństwa i wczesnej młodości spędził w Lublinie. Na uczestników biograficznego spaceru po XIX-wiecznym Lublinie czekają niespodzianki – rabaty na okolicznościowe torby i książki Bolesława Prusa (28 kwietnia).

Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „POGRANICZE” zaprasza na wydarzenie Lublin wierszem i prozą opisany, czyli wyjątkową propozycję spaceru z przewodnikiem, który oprócz opowieści zaprezentuje słuchaczom fragmenty prozy i poezji związanej z Lublinem (28 kwietnia, 6 maja).