Rezygnacja

Biuro Obsługi Sezonu Lublin

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Lublinie
ul.Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin

tel. 662-962-915, 662-962-949

Urząd Miasta Lublin

Wydział Sportu i Turystyki, referat ds. turystyki
ul.Filaretów 44, 20-609 Lublin