<

Fundacja HerStory

Fundacja HerStory jest lubelską organizacją pozarządową działającą w obszarze wsparcia kultury, historii i sztuki kobiet, kultury i sztuki miasta Lublin, edukacji antydyskryminacyjnej, wielokulturowej, kulturalnej i związanej z historią kobiet (herstoriami). Fundacja stworzyła dwa szlaki herstoryczne, którymi oprowadza po lubelskim śródmieściu śladami lubelskich artystek i działaczek kultury oraz znanych lubelskich Żydówek.