<

Fundacja Teren Otwarty

Fundacja Teren Otwarty 
ul. Bolesława Chrobrego 1/25, 20-611 Lublin
tel. +48 889 344 148
e mail: terenotwarty@gmail.com

Fundacja Teren Otwarty (Open Territory Foundation) jest organizacją pozarządową, działającą od sierpnia 2014 roku. Głównymi obszarami działalności są projekty rewitalizacyjne, w tym odnoszące się do mieszkalnictwa na późno-modernistycznych osiedlach mieszkaniowych. Fundacja realizowała takie projekty, jak: „Desant Lotnych Badaczy” na ulicach centralnych Lublina z tzw. złą reputacją i dużym potencjałem ekonomicznym (Lubartowska, Zamojska, Żmigród), „Lokatorzy, narracje wokół spółdzielczych utopii” w ramach międzynarodowej sieci współpracy między trzema sektorami Actors of Urban Change oraz „Lokatorzy. Pracownia Mitów”, a także "Resort Turystyki Osiedlowej" w niszczejącym modernistycznym pawilonie w budynku dawnego Empiku w osiedlu Mickiewicza.