<

Fundacja „Via Jagiellonica”

Fundacja „Via Jagiellonica”
ul. Skłodowskiej 3/15, 20-029 Lublin
tel. 693 272 040
e-mail: viajagiellonica@tlen.pl

Fundacja „Via Jagiellonica” powołana została przez Organizację Turystyczną „Szlak Jagielloński” w celu wspierania reaktywacji historycznego „Szlaku Jagiellońskiego” Kraków – Lublin – Wilno, jako międzynarodowego szlaku turystyczno-kulturowego. W ramach Unii Szlaków „Zachód – Wschód” uczestniczy ona również w tworzeniu Europejskiego Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”.

Oferta Fundacji obejmuje: 1) interaktywne programy o tematyce historycznej, 2) oprowadzania przewodnickie i usługi pilockie, 3) szkolenia przewodnickie i warsztaty, 4) wydawnictwa.