<

Fundacja "Wczoraj i Dziś dla Jutra"

Fundacja "Wczoraj i Dziś dla Jutra"
Baranówka 65, 21-100 Lubartów,
tel. 604 200 733
e-mail: fundacja.wczoraj.dzis.jutro@poczta.onet.pl

Fundacja jest młodą organizacją zajmującą się ochroną i podtrzymywaniem lokalnych tradycji i zwyczajów oraz innych niematerialnych dóbr kultury. Jej działania zmierzają do pielęgnowania poczucia tożsamości i więzi emocjonalnych społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym, umacniania polskości oraz świadomości narodowej i obywatelskiej.