<

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin
tel./fax. 81 532 14 48
e-mail: info@lrot.pl

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna jest organizacją powołaną w celu promocji oferty turystycznej i kulturalnej województwa lubelskiego w kraju i za granicą. Działa na podstawie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu. LROT swoją siłę czerpie ze współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i branży turystycznej oraz profesjonalnego podejścia do turystyki. W strukturach LROT funkcjonuje Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej.