<

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie

Oddział Miejski PTTK w Lublinie im. Aleksandra Janowskiego
ul. Rynek 8, 20-111 Lublin
tel. 81 532 49 42 fax. 81 532 37 58
e-mail: pttklublin@wp.pl

Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego to stowarzyszenie o blisko 110-letniej tradycji, skupiające turystów i krajoznawców, a także świadczące usługi turystyczne. Przy Oddziale Miejskim PTTK działają liczne koła i kluby: Lubelski Klub Turystyki Kolarskiej „WELOCYPED”, Klub Turystyki Pieszej „NIEZALEŻNI”, Klub Górski „KOLIBA”, Klub Imprez na Orientację „INOCHODZIEC”, Klub Turystyki Kajakowej „CIERNIK”, Klub Kolekcjonerów Krajoznawców „CHOMIK”, Klub Ochrony Przyrody czy Koło Przewodników Miejskich i Terenowych.