Rezygnacja

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urząd Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-950 Lublin

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie zostało reaktywowane w 2009 r. W obszarze jego działania leży wykonywanie niektórych spraw z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków, określonych w porozumieniu zawartym między Wojewodą Lubelskim a Prezydentem Miasta Lublin, a także m. in.: udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, remontowe i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz budowanie bazy danych o zasobie dziedzictwa kulturowego miasta.