<

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
al. Warszawska 96, 20-824 Lublin
tel. 81 533 85 13, 533 31 37
e-mail: skansen@skansen.lublin.pl

Muzeum Wsi Lubelskiej malowniczo położone w dolinie rzeki Czechówki, jest jednym z największych skansenów w Polsce. Prezentuje kulturową różnorodność województwa, dzięki połączeniu bogatej kolekcji architektury i eksponatów z troską o niematerialne dziedzictwo regionu. W sposób kompleksowy gromadzi przedmioty związane z dawnym życiem wsi, dworów oraz miasteczek, ale też utrwala wiedzę na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji i codziennej pracy ludzi minionej epoki.