<

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Muzeum Lubelskie w Lublinie
ul Zamkowa 9, 20-117 Lublin
tel. 81 532 50 01 do 03; tel./fax 81 532 17 43
e-mail: kancelaria@muzeumlubelskie.pl

Muzeum Lubelskie założone w 1906 r. to jedno z największych muzeów na wschodzie Polski. Posiada bogate zbiory o znaczeniu krajowym i europejskim eksponowane na wystawach stałych na Zamku Lubelskim oraz w oddziałach miejscowych i zamiejscowych. Zabudowa lubelskiego wzgórza zamkowego jest wyjątkowo cennym zespołem zabytków. Muzeum Lubelskie prowadzi działalność wystawienniczą, popularyzatorską, badawczą, edukacyjną, współpracuje z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. W roku 2016 Muzeum Lubelskie w Lublinie obchodziło jubileusz 110-lecia.