<

Ośrodek "Brama Grodzka Teatr NN"

Ośrodek "Brama Grodzka Teatr NN"
ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
tel. 81 532 58 67
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby, Bramy Grodzkiej, zwanej też Bramą Żydowską. Była ona dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, miejscem spotkania różnych kultur, tradycji i religii.