<

Dom Słów - Izba Drukarstwa Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN

Dom Słów
ul. Żmigród 1/ Królewska 17, 20-110 Lublin
tel. 81 534 52 33
e-mail: domslow@tnn.lublin.pl

Dom Słów to interdyscyplinarna instytucja kulturalno – edukacyjna, będąca częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

Dom Słów powstał w oparciu o istniejącą od 2008 roku Izbę Drukarstwa, działającą przy ul. Żmigród 1. Program Domu Słów ma podkreślać znaczenie słowa (mówionego i drukowanego) w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. Obok działań popularyzujących proces powstawania książki (druk, grafika, typografia), prowadzone są w tym miejscu programy promujące czytelnictwo. Dom Słów znajduje się w samym środku biednego i zdegradowanego śródmieścia Lublina. Stąd wiele projektów o charakterze społecznym skierowanych m. in. do osób z jego najbliższego otoczenia.
Istotę działań instytucji stanowi 5 programów skupionych wokół słowa:
- słowo mówione (m.in.: edukacja tradycji opowiadania i festiwal Spotkania Opowiadaczy Świata);
- słowo pisane (m.in.: edukacja literacka i festiwal Miasto Poezji);
- słowo drukowane (m.in.: edukacja drukarska i festiwal TypoLub);
- słowo w życiu człowieka (m.in.: edukacja społeczna i działania Innego Lublina);
- słowo jako wolność (m.in.: programy obywatelskie - Siła Wolnego Słowa i działanie Wagon, Urny Wolności).