Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445 41 01
e-mail: kul@kul.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II należy do najstarszych uniwersytetów w Polsce. W ciągu 100 lat swojej historii stał się jednym z najważniejszych ośrodków misji katolickiej, zyskując uznanie w kraju i za granicą oraz wpływając na kształt nauki i kultury polskiej. Obecnie na ponad 40 kierunkach studiów kształci około 12 tys. studentów. Uniwersytet oferuje im nie tylko rzetelną wiedzę i umiejętności cenione przez pracodawców, ale też ukierunkowanie na świat wartości i kształtowanie postaw społecznych.