<

Fundacja Rozwoju KUL Jana Pawła II

Fundacja Rozwoju KUL Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445 32 34
e-mail: funr_kul@kul.pl

Celem Fundacji jest materialne wspieranie rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy o roli, naukowym dorobku i znaczeniu KUL dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II należy do najstarszych uniwersytetów w Polsce. W ciągu 100 lat swojej historii stał się jednym z najważniejszych ośrodków misji katolickiej, zyskując uznanie w kraju i za granicą oraz wpływając na kształt nauki i kultury polskiej.