<

Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna

Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna
ul. Akademicka 15, Agro I, 20-950 Lublin
e-mail: llot.info@gmail.com

Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna została zarejestrowana w 2008 r., jako niezależne stowarzyszenie osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych. Głównym celem LLOT jest wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji, sportu, kultury oraz promocja Lublina i Lubelszczyzny. Jednym z najważniejszych zadań LLOT jest stworzenie płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych działających w zakresie turystyki z organami administracji publicznej, Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami za granicą, a także z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się szeroko pojętą turystyką. U podstaw powstania LLOT legła chęć wzmocnienia promocji Lublina i regionu lubelskiego oraz pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w lokalnym środowisku turystycznym i zasobach naturalnych stanowiących często jeszcze nieodkryte i niewykorzystane bogactwo.