<

Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe

Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe to najlepiej rozpoznawalna i największa grupa lubelskich biegaczy oraz współorganizator największych imprez biegowych we wschodniej Polsce, m.in.: PZU Maratonu Lubelskiego, Cyklu Czterech "Dych" do Maratonu, cyklu biegów "Chęć na Pięć" i Grand Prix Lublina.