<

Metropolitalne Seminarium Duchowne

Metropolitalne Seminarium Duchowne
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 20-950 Lublin
tel. 81 743 65 11
e-mail: tps@diecezja.lublin.pl

Metropolitalne Seminarium Duchowne od ponad 300 lat kształci księży pracujących zarówno na Lubelszczyźnie, jak i na całym świecie. W Seminarium studiują również alumni obrządku greckokatolickiego oraz klerycy z innych diecezji i wspólnot zakonnych.