<

Muzeum Literackie w Lublinie, Oddział Muzeum Lubelskiego, Filia - Muzeum Józefa Czechowicza

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza to muzeum na Starym Mieście w Lublinie, oddział Muzeum Lubelskiego. Głównym celem placówki jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie rękopisów, muzealiów, wydawnictw i materiałów naukowych związanych z życiem i twórczością Józefa Czechowicza, a także innych pisarzy pochodzących z Lubelszczyzny.