<

Perła - Browary Lubelskie S.A.

Perła – Browary Lubelskie S.A.
ul. Bernardyńska 15, 20-950 Lublin
tel. 81 71 01 200
e-mail: perla@perla.pl

Perła – Browary Lubelskie S.A. jest jednym z największych regionalnych producentów piwa w Polsce i niekwestionowanym liderem tej branży na Lubelszczyźnie. Jej historia sięga połowy XIX wieku. Wtedy to w dawnych zabudowaniach poklasztornych przy ul. Bernardyńskiej 15 zaczęto warzyć piwo. Dzisiaj poprzez realizację szeroko zakrojonych działań, m.in.: Perłowa Pijalnia Piwa, Apartamenty Browar Perła, Podziemia Browaru Perła, Kino Perła, koncerty plenerowe, Browar Perła otwiera swoje tereny dla mieszkańców i turystów odwiedzających Lublin.