Rezygnacja

Scena InVitro

Scena InVitro
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
tel. 81 466 61 24, 519 122 799
e.mail: scenainvitro@gmail.com

Teatr zaprasza do współpracy najciekawszych twórców młodego pokolenia, a także uznanych już reżyserów, dramaturgów i aktorów. Działa od 2007 roku w Centrum Kultury w Lublinie. Zgodnie z definicją in vitro (łac. w szkle), misją teatru jest funkcjonowanie poza organizmem teatru instytucjonalnego, a więc „praca z żywymi komórkami wyizolowanymi z organizmu macierzystego”.