<

Stowarzyszenie "Rowerowy Lublin"

Stowarzyszenie powstało w 2009 r. Jego celem jest propagowanie, organizowanie i rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i edukacyjnej, podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu lubelskiego oraz promowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych w społeczeństwie.