Rezygnacja

4 maja

 • 09:00 Konkursowe realizacje architektoniczne Lublina – Od historii do współczesności

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Wystawa ma na celu prezentację wybranych ważnych dla miasta obiektów zrealizowanych w przestrzeni publicznej w wyniku otwartych konkursów architektonicznych organizowanych już od wieku XIX po czasy obecne. Wśród prezentowanych obiektów znalazły się między innymi Teatr Osterwy, kampus UMCS, Centrum Spotkania Kultur i wiele innych, mniej lub bardziej znanych realizacji. Seria fotogramów opatrzonych komentarzem wzbogaca wiedzę o historii miasta w zakresie dotychczas nieprezentowanym, potwierdzającym kontynuowanie przez współczesnych twórców, rozpoczętej przed wiekami wysokiej kultury architektonicznej.

  Terminy: 
  od 28 IV do 6 V (z wyjątkiem 30 IV, 1,3.V) w godz.9.00 – 17.00 – wystawa fotogramów,

  28 IV (piątek) 12.00 – 13.00 – otwarcie wystawy z prezentacją,

  29 IV (sobota) 12.00 – 13.00 – spotkanie prezentacyjne,

  5 V (piątek) 12.00 – 13.00 – spotkanie prezentacyjne

  Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.  H. Łopacińskiego -  Galeria HOL,ul. Narutowicza 4


   


  Partnerzy
 • 09:00 Lublin City-Tour: Najstarsze lubelskie pomniki do 1918 roku

  Trasa „Lublin City-Tour: Najstarsze Lubelskie Pomniki do 1918 r.” uzupełnia turystyczną mapę Lublina. Znaczna odległość od zabytkowego centrum miasta nie sprzyja odwiedzaniu tych miejsc. Zwiedzający mają okazję zobaczyć dwa pomniki – świadectwa walk z zaborcami – na początku XIX wieku i w połowie XVII wieku. Trzy kolejne pomniki upamiętniają bardzo ważne wydarzenia w historii Polski. Mało kto wie, że obecny pomniki Unii Lubelskiej, jest już drugim pomnikiem, postawionym na miejscu starego, kamienno-ceglanego pomnika. Mało kto wie, że obecny pomnik Konstytucji 3 Maja, miał pierwotnie inny kształt. Postawiony w czasie okupacji austriackiej (1916 r.), został zdewastowany przez władze komunistyczne w 1962 r. i postawiony ponownie w innym kształcie w 1981 r. Pomnik grunwaldzki, na którym w czasach carskiej cenzury przemycono datę 1410, swoimi rozmiarami i treścią, świadczy o możliwościach panujących pod zaborem rosyjskim. Pointą do tego pomnika jest komentarz, że 10 lat później armia polska pokonała bolszewicką armię Rosji. Czy przed I wojną światową komuś się o tym śniło? – tak! W 1907 r. Wyspiański napisał: „o Boże, wielki Boże, Ty nie znasz nas, Polaków!”

  Miejsce zbiórki: Plac Zamkowy - przy schodach, przy ul. Kowalskiej


  Partnerzy
 • 10:00 Spacer historyczny „Lublin 1717-1817”

  Okres powstań zbrojnych: 1768 rok - konfederacja barska, 1792 rok - wojna z Rosją, 1794 rok -  powstanie kościuszkowskie. Po tych walkach następowały rozbiory Polski w roku 1773, 1793 i 1795. Ważnym wydarzeniem było uchwalenie w czasie Sejmu Wielkiego Konstytucji 3 Maja. Przewodnicy opowiedzą o wydarzeniach, w których brali udział przedstawiciele szlachty i mieszczaństwa lubelskiego.

  Miejsce zbiórki: Trybunał Koronny


  Partnerzy
 • 10:00 Skarby Archidiecezji Lubelskiej 

  Przewodnicy PTTK zapraszają mieszkańców Lublina i turystów na szlak barokowych świątyń, aby ukazać ich piękno i ponadczasowe dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Do najcenniejszych Skarbów Archidiecezji Lubelskiej tego okresu należą Archikatedra Lubelska pw. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty - dawny klasztor i kościół O.O. Jezuitów oraz Metropolitalne Seminarium Duchowne z kościołem pw. Przemienienia Pańskiego.

  Miejsce zbiórki: Plac Katedralny


  Partnerzy
 • 10:00 Lubelskie zagadki z audioguidem – gra miejska

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Lubelskie zagadki z audioguidem – gra miejska Uczestnicy gry wypożyczają audioprzewodniki w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Dodatkowo otrzymują kartę pytań odnoszących się do szlaku staromiejskiego oraz jubileuszu nadania Lublinowi praw miejskich. Osoby, które dobrze wykonają zadanie otrzymają pamiątkowy dyplom. Dodatkowe informacje: Wypożyczenie audioguide’a jest bezpłatne. Wymagane jest wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości 100 zł za każde wypożyczone urządzenie, okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie karty wypożyczenia. Dostępna jest także anglojęzyczna wersja zabawy.

  Miejsce: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1/3

  uwaga: wydarzenie dostępne w godzinach 10.00-17.00 do wyczerpania audioprzewodników (dostępnych jest 30 zestawów)


  Partnerzy
 • 10:00 Quest Lublin 700

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Poznaj historię Lublina, zagłębiając się w magiczne zaułki Starego Miasta. Pomoże ci w tym Quest Lublin 700, z którym dotrzesz zarówno do miejsc znanych, jak i tych mniej uczęszczanych. Na osoby, które prawidłowo odgadną hasło, czeka pamiątkowy dyplom z najstarszą znaną pieczęcią Lublina. Życzymy wspaniałej zabawy!

  Miejsce: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej,  ul.Jezuicka 1/3

  uwaga: wydarzenie dostępne w godzinach 10.00-17.00 do wyczerpania kart questowych


  Partnerzy
 • 10:00 „Od tej pory staliśmy się numerami" – prezentacja ubioru i oznakowania więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku

  Za bramami niemieckich obozów koncentracyjnych więźniom odbierano nie tylko ich dotychczasowe życie, majątek i bliskich, ale także tożsamość. Reżim nazistowski dążył do całkowitego poniżenia człowieka, a jednym ze sposobów na odebranie godności był strój więzienny oraz numer, który na czas pobytu w obozie zastępował nazwisko. W takich warunkach nietrudno było zatracić poczucie indywidualności. W zachowaniu człowieczeństwa pomagała więźniom twórczość artystyczna, która – ze względu na miejsce, w jakim powstawała – ma szczególny charakter. W czasie spotkania omówione zostaną rodzaje i elementy strojów więźniarskich oraz oznaczenia, jakie musieli nosić osadzeni. Zaprezentowane zostaną także przykłady tzw. sztuki obozowej, czyli przedmioty wykonane przez więźniów w czasie pobytu na Majdanku.

  Miejsce zbiórki: Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum


  Partnerzy
 • 11:00 Wielcy ludzie związani z ulicą Złotą – pokazy filmowe

  Sergiusza Riabinina do źródeł podróż sentymentalna reż. Piotr Zdanowicz, TVP Lublin

  Film przybliża dzieje rodziny Riabininów. W jaki sposób kamienica przy ulicy Złotej 3 stała się własnością tego zasłużonego dla Lublina i kultury polskiej lubelskiego rodu? Kim był Jan Riabinin? Jak wyglądała ulica Złota w okresie międzywojennym? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań odnajdziemy w filmie Piotra Zdanowicza – niezwykłym dokumencie, w którym wspomnienia mieszkańców kamienicy przy ulicy Złotej 3 ożywiają konkretne miejsce i odsłaniają przed widzami genius loci tego domu.

  Miejsce: Muzeum Literackie im. Czechowicza, ul. Złota 3


  Partnerzy
 • 11:00 „Krzywa Wieża” w Lublinie? – Brama Krakowska i jej znaczenie w historii Lublina

  Pierwszą część zajęć stanowi pokaz multimedialny opatrzony komentarzem na temat znaczenia Bramy Krakowskiej w 700-letniej historii Lublina. W drugiej części zajęć uczestnicy wyklejają ozdobny wątek muru na kartonie z zaznaczonym konturem Bramy Krakowskiej przy użyciu kolorowych cegiełek i kamyków.

  Miejsce: Muzeum Historii Miasta Lublina, Brama Krakowska


   


  Partnerzy
 • 11:00 Lublin City-Tour – Lublin wielokulturowy

  Lublin wielokulturowy prezentuje Lublin jako symbol wielokulturowości. W XVI wieku miasto było znane w Europie jako ośrodek żydowskiej nauki. Unia Lubelska utworzyła federację wolnych narodów. W Europie wojen religijnych, Polska była ewenementem kulturowym, gdzie swobodnie współżyli katolicy, prawosławni, protestanci i Żydzi. Ich obiekty sakralne Lublina przypominają nam ludzi, którzy współtworzyli atmosferę państwa bez stosów. Fenomen kulturowy Rzeczypospolitej tworzyli polscy władcy i szlachta, a przybysze odwzajemniali ten szacunek, wnosząc wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny gościnnego kraju. Luria Maharszal, Jan Firlej, Konstanty Ostrogski i rodzina Vetterów reprezentują mniejszości wyznaniowe, obecne w dawnym Lublinie. Cechą wielokulturowości z czasów przedrozbiorowych była lojalność mniejszości wobec państwa, gwarantującego im swobody religijne. Wytwarzane przez nich bogactwo materialne i wartości duchowe, są dziedzictwem kulturowym miasta. W uznaniu tego wkładu Lublina do historii i kultury Europy, nasze miasto zostało wpisane na elitarną Listę Dziedzictwa Europejskiego.

  Miejsce zbiórki:  Plac Zamkowy - przy schodach, przy ul. Kowalskiej


  Partnerzy
 • 12:00 Śledztwo w Archiwum Kryminalnym Lublin, rok 1936

  „Zlecenie, które dostaliście, już na dzień dobry pachniało podejrzanie. Nie wzięlibyście go, gdybyście od dwóch miesięcy nie zalegali z czynszem, a od miesiąca z pensją dla sekretarki. Prywatny detektyw nie opływa w dostatki nawet w amerykańskich filmach, co dopiero w naszej umęczonej Rzeczpospolitej. – Błogosławionej pamięci Leo Mehringer, za życia marszand, obecnie denat, Rynek 8, tuż przy komisariacie – powiedziała przez telefon takim głosem, że tylko nagrać na płytę i rozkoszować się w samotne wieczory. – Nie boicie się chyba naruszyć policyjnych pieczęci?”

  Weź udział w kryminalnej grze escape room w atmosferze przedwojennego Lublina. Rozwiąż zagadki, zmierz się z czasem i pamiętaj – ucieczka z pokoju to dopiero początek...

  Miejsce: Archiwum Kryminalne, ul. Rynek 8

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


   


  Partnerzy
 • 12:00 Spacer quizowy po zabytkach życia codziennego w Lublinie

  Kustosze zabiorą uczestników na wędrówkę z elementami rywalizacji - grami, quizami i konkursami z wykorzystaniem bezpośredniego kontaktu z zabytkami. Spośród ok. 7 tys. zabytków znajdujących się w zbiorach Muzeum Wsi Lubelskiej wybrano kilkadziesiąt eksponatów. Istotą przygotowanych zagadek są funkcje zabytków, ich nazwy, konteksty, w jakich uczestniczyły w codzienności Lublina. Będzie też zestaw muzealnych rekwizytów do zidentyfikowania po dźwięku i rekwizytów do rozpoznania wyłącznie po dotyku. W finale konkursu zostaną wykorzystane mapy Lublina z 1931 roku. Spacer zakończy prezentacja multimedialna, ukazująca historyczne i ikonograficzne konteksty zagadek spaceru quizowego.

  Miejsce zbiórki:  Recepcja Muzeum Wsi Lubelskiej


   


  Partnerzy
 • 12:00 Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej z przewodnikiem

  Uczestnicy Sezonu zapoznają się z najciekawszymi ekspozycjami lubelskiego skansenu, w tym sektora Miasteczko i jego najnowszymi ekspozycjami, które zwiedzać można dopiero od kilku sezonów. Wycieczka będzie okazją do poznania historii rodzin, kultury materialnej (w tym rzemiosł, handlu i usług) lubelskich wsi i miasteczek.

  Miejsce zbiórki:  Recepcja Muzeum Wsi Lubelskiej


  Partnerzy
 • 13:00 Lublin City-Tour – Lublin wielokulturowy

  Lublin wielokulturowy prezentuje Lublin jako symbol wielokulturowości. W XVI wieku miasto było znane w Europie jako ośrodek żydowskiej nauki. Unia Lubelska utworzyła federację wolnych narodów. W Europie wojen religijnych, Polska była ewenementem kulturowym, gdzie swobodnie współżyli katolicy, prawosławni, protestanci i Żydzi. Ich obiekty sakralne Lublina przypominają nam ludzi, którzy współtworzyli atmosferę państwa bez stosów. Fenomen kulturowy Rzeczypospolitej tworzyli polscy władcy i szlachta, a przybysze odwzajemniali ten szacunek, wnosząc wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny gościnnego kraju. Luria Maharszal, Jan Firlej, Konstanty Ostrogski i rodzina Vetterów reprezentują mniejszości wyznaniowe, obecne w dawnym Lublinie. Cechą wielokulturowości z czasów przedrozbiorowych była lojalność mniejszości wobec państwa, gwarantującego im swobody religijne. Wytwarzane przez nich bogactwo materialne i wartości duchowe, są dziedzictwem kulturowym miasta. W uznaniu tego wkładu Lublina do historii i kultury Europy, nasze miasto zostało wpisane na elitarną Listę Dziedzictwa Europejskiego.

  Miejsce zbiórki: Plac Zamkowy - przy schodach, przy ul. Kowalskiej

   


  Partnerzy
 • 13:30 Śledztwo w Archiwum Kryminalnym Lublin, rok 1936

  „Zlecenie, które dostaliście, już na dzień dobry pachniało podejrzanie. Nie wzięlibyście go, gdybyście od dwóch miesięcy nie zalegali z czynszem, a od miesiąca z pensją dla sekretarki. Prywatny detektyw nie opływa w dostatki nawet w amerykańskich filmach, co dopiero w naszej umęczonej Rzeczpospolitej. – Błogosławionej pamięci Leo Mehringer, za życia marszand, obecnie denat, Rynek 8, tuż przy komisariacie – powiedziała przez telefon takim głosem, że tylko nagrać na płytę i rozkoszować się w samotne wieczory. – Nie boicie się chyba naruszyć policyjnych pieczęci?”

  Weź udział w kryminalnej grze escape room w atmosferze przedwojennego Lublina. Rozwiąż zagadki, zmierz się z czasem i pamiętaj – ucieczka z pokoju to dopiero początek...

  Miejsce: Archiwum Kryminalne, ul. Rynek 8

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


   


  Partnerzy
 • 14:30 Dom Słów – Izba Drukarstwa – zwiedzanie

  Dom Słów –  Izba Drukarstwa – zwiedzanie Dom Słów to interdyscyplinarna instytucja kulturalno– edukacyjna, będąca częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.
  Opowiadając o Lublinie, jego przyszłości i współczesnym charakterze, ważne jest, by pamiętać o znaczeniu słowa, zarówno mówionego, jak i drukowanego w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. W związku tym zapraszamy do Izby Drukarstwa, w której poznamy tajniki drukarstwa tradycyjnego oraz dziedzictwo historyczne w zakresie działalności lubelskiej opozycji okresu PRL.

  Miejsce: Dom Słów, ul. Żmigród 1


   


  Partnerzy
 • 15:00 Śledztwo w Archiwum Kryminalnym Lublin, rok 1936

  „Zlecenie, które dostaliście, już na dzień dobry pachniało podejrzanie. Nie wzięlibyście go, gdybyście od dwóch miesięcy nie zalegali z czynszem, a od miesiąca z pensją dla sekretarki. Prywatny detektyw nie opływa w dostatki nawet w amerykańskich filmach, co dopiero w naszej umęczonej Rzeczpospolitej. – Błogosławionej pamięci Leo Mehringer, za życia marszand, obecnie denat, Rynek 8, tuż przy komisariacie – powiedziała przez telefon takim głosem, że tylko nagrać na płytę i rozkoszować się w samotne wieczory. – Nie boicie się chyba naruszyć policyjnych pieczęci?”

  Weź udział w kryminalnej grze escape room w atmosferze przedwojennego Lublina. Rozwiąż zagadki, zmierz się z czasem i pamiętaj – ucieczka z pokoju to dopiero początek...

  Miejsce: Archiwum Kryminalne, ul. Rynek 8

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


   


  Partnerzy
 • 15:00 Lublin City-Tour: Śródmieście

  Zapraszamy do zwiedzania miasta elektrycznymi busikami. Podczas przejazdu uczestnicy w wygodny sposób poznają miasto i jego historię. Zwiedzanie uatrakcyjniają dodatkowe komentarze na żywo przez mikrofon. W ten sposób można spojrzeć na nasze miasto z nieco innej perspektywy. Uczestnicy mają do wyboru 10 tras.

  Trasa „Lublin City-Tour: Śródmieście” ma pokazać drugą po Starym Mieście część miasta, która zaczęła się rozwijać już od początku XV wieku, a w XIX i w XX wieku przejęła główne funkcje miasta. Mijane po drodze pałace świadczą o zróżnicowanym podziale administracyjnym miasta oraz o roli trybunału w rozwoju dawnego Lublina, kościoła ewangelickiego – o roli Niemców w rozwoju gospodarczym miasta, zwłaszcza w II połowie XIX wieku. KUL – jest jednym z symboli Lublina, a wolne słowo, głoszone w czasach komunistycznej cenzury, miało wpływ na kształtowanie niezależnej świadomości Polaków. Park Saski jest najpiękniejszym parkiem Lublina. Nowoczesne Centrum Spotkania Kultur, Lubelskie Centrum Kultury, teatr i Wojewódzka Biblioteka Publiczna przypominają nam, że Lublin wyróżnia się pod względem życia kulturalnego. Reprezentacyjny Plac Litewski z pomnikami jest miejscem pamięci historycznej, zabytkowe kościoły: Wniebowzięcia NMP, św. Pawła i Przemienienia Pańskiego świadczą o życiu dawnych mieszczan lubelskich także poza murami Starego Miasta. Obiekty architektury przy Krakowskim Przedmieściu, ul. Narutowicza i Chopina należą do najpiękniejszych w mieście.

  Miejsce zbiórki:  Plac Zamkowy - przy schodach, przy ul. Kowalskiej


  Partnerzy
 • 15:00 Lubelska Trasa Podziemna – zwiedzanie

  Lubelska Trasa Podziemna to niemal 300-metrowa atrakcja turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta, powstała w wyniku połączenia kilkunastu z licznych staromiejskich piwnic, których historia sięga początku XVI w. Trasa ma charakter turystyczno-edukacyjny. Spacer zabytkowymi piwnicami to jednocześnie wędrówka w czasie, pozwalająca odkryć przeszłość miasta. Rozwój przestrzenny Lublina przybliżają makiety, ukazujące przemiany osadnicze od wieku VIII aż po wiek XVIII. Punktem kulminacyjnym wędrówki jest ruchoma makieta powstała na podstawie obrazu  przedstawiającego wydarzenia Wielkiego Pożaru Lublina z 1719 r.

  Miejsce zbiórki: przy wejściu do Lubelskiej Trasy Podziemnej w budynku Trybunału Koronnego

  Uwaga: wiek uczestników od 4 lat, wydarzenie niewskazane dla osób cierpiących na epilepsję, astmę i choroby serca.


   


  Partnerzy
 • 16:00 Perła lubelskiego przemysłu

  Perła – Browary Lubelskie S.A. zaprasza do zwiedzania swoich podziemi, miejsca, gdzie jeszcze do niedawna warzono piwo. Uczestnicy wycieczki poznają m.in. bogatą historię Browaru, wydarzenia i postaci z nim związane. Dowiedzą się, jak wyglądał lubelski przemysł, a zwłaszcza browarnictwo w drugiej połowie XIX wieku. Zwiedzający będą mogli zobaczyć dawną warzelnię – miejsce uważane za „serce” każdego browaru. Zwieńczeniem podróży po zabytkowych zabudowaniach będzie degustacja różnego rodzaju piw oraz dobranych do nich potraw w Perłowej Pijalni Piwa.

  Miejsce zbiórki: Portiernia Perła – Browary Lubelskie S.A.,  ul. Bernardyńska 15

  Uwaga: wiek uczestników – minimum 18 lat


   


  Partnerzy
 • 16:00 Dom Słów – Izba Drukarstwa – zwiedzanie

  Dom Słów –  Izba Drukarstwa – zwiedzanie Dom Słów to interdyscyplinarna instytucja kulturalno– edukacyjna, będąca częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.
  Opowiadając o Lublinie, jego przyszłości i współczesnym charakterze, ważne jest, by pamiętać o znaczeniu słowa, zarówno mówionego, jak i drukowanego w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. W związku tym zapraszamy do Izby Drukarstwa, w której poznamy tajniki drukarstwa tradycyjnego oraz dziedzictwo historyczne w zakresie działalności lubelskiej opozycji okresu PRL.

  Miejsce: Dom Słów, ul. Żmigród 1


   


  Partnerzy
 • 16:30 Śledztwo w Archiwum Kryminalnym Lublin, rok 1936

  „Zlecenie, które dostaliście, już na dzień dobry pachniało podejrzanie. Nie wzięlibyście go, gdybyście od dwóch miesięcy nie zalegali z czynszem, a od miesiąca z pensją dla sekretarki. Prywatny detektyw nie opływa w dostatki nawet w amerykańskich filmach, co dopiero w naszej umęczonej Rzeczpospolitej. – Błogosławionej pamięci Leo Mehringer, za życia marszand, obecnie denat, Rynek 8, tuż przy komisariacie – powiedziała przez telefon takim głosem, że tylko nagrać na płytę i rozkoszować się w samotne wieczory. – Nie boicie się chyba naruszyć policyjnych pieczęci?”

  Weź udział w kryminalnej grze escape room w atmosferze przedwojennego Lublina. Rozwiąż zagadki, zmierz się z czasem i pamiętaj – ucieczka z pokoju to dopiero początek... Dodatkowe informacje: rezerwacja miejsca  przez jedną osobę uprawnia do gry całą  grupę  (od 2 do 5 osób).

  Miejsce: Archiwum Kryminalne,  ul. Rynek 8

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


   


  Partnerzy
 • 17:00 Z łyżką przez wieki – smaki średniowieczne i staropolskie

  Już od czasów pradawnych człowiek przywiązywał wagę do tego, co spożywał. Na uczestników czekają warsztaty, degustacje, pokazy m.in.: pokaz toczenia garnków na kole garncarskim, możliwość wytoczenia garnka dla siebie z napisem 700 LAT LUBLINA, pokaz kulinarny i degustacja zupy z pokrzyw, grochu z kapustą przygotowywanych na palenisku nad ogniskiem, pokaz dawnego warzenia piwa, tłoczenia roślin oleistych, historia pozyskiwania miodu. Wydarzeniu towarzyszy również prezentacja strojów średniowiecznych i uzbrojenia rycerzy. Na degustację w Trybunale Koronnym zapraszamy wyłącznie uczestników prelekcji!

  Miejsce: Trybunał Koronny - obowiązują zapisy


   


  Partnerzy
 • 17:00 Żydzi w Lublinie. Stary i nowy cmentarz oraz Jesziwa

  To jeden z trzech spacerów po miejscach związanych z historią i kulturą lubelskich Żydów. W trakcie tego spaceru usłyszymy o historii dwóch lubelskich cmentarzy żydowskich, poznamy symbolikę nagrobków oraz życiorysy pochowanych na nich osób. W Jesziwie zwiedzimy synagogę oraz zapoznamy się ze stałą ekspozycją dotyczącą historii słynnej przedwojennej uczelni rabinicznej.

  Miejsce zbiórki: przy wejściu na stary cmentarz przy ul. Kalinowszczyzna

   


  Partnerzy
 • 17:00 (Nie)Szczęśliwa Miłość w Lublinie

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  W opowieściach i podaniach lubelskich odnajdziemy między innymi niezliczone wątki romansowe – historie miłosne, które wydarzyły się naprawdę i te półlegendarne. Wiele z nich zakończyło się bez tzw. happy endu, a osobiste tragedie zamieszanych w nie osób często nikną w mroku dziejów. Oto bohaterowie, których życie uczuciowe zasługuje na przypomnienie: Barbara – piękna córka Katarzyny i Sebastiana Konopniców, Jadwiga Machówna z Kolbuszowej, poeta czasów renesansu i lubelski pisarz miejski Sebastian Klonowic oraz jego kobiety: żona – Agnieszka Wiślicka, teściowa Małgorzata i tajemnicza trzecia niewiasta...

  Miejsce zbiórki: ul. Rynek 12


  Partnerzy
 • 17:00 Bieg 700-lecia po prawdziwym Lublinie

  To pomysł na miasta w biegu, z udziałem biegających przewodników. Zwiedzanie koncentruje się zarówno na zabytkach, jak i na miejscach, do których nie dociera się podczas typowego, pieszego zwiedzania.  Poznamy historie, anegdoty i ciekawostki dotyczące zarówno centrum miasta, jak i peryferii. Opowiemy o tym, co jest widać obecnie, oraz o tym, co znajdowało się w mijanych miejscach w przeszłości.

  Miejsce zbiórki: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej,  ul. Jezuicka 1/3

  Uwaga: wiek uczestnika to minimum 16 lat, osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
  Bieg wymaga ogólnej sprawności fizycznej i dyspozycyjności, żeby pokonać trasę do 20 km w tempie nie niższym niż 6 min/km. Ponadto wymaga się bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz stosowania się do zaleceń przewodników. Uczestnictwo odbywa się na własną odpowiedzialność, uczestnicy oczekujący ubezpieczenia powinni się ubezpieczyć we własnym zakresie.


  Partnerzy
 • 17:00 Skarby Kościoła Nawrócenia św. Pawła

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła stoi dumnie od wieków przy dawnym trakcie lubelskim na Kraków. Tak często mijany obojętnie stanowi jeden z piękniejszych przykładów lubelskiego renesansu. Kryje w sobie niesamowite wnętrze i historie - tajemniczą skrzynię po legendarnym skarbie, relikwie m.in.: św. Walentego, cudowny obraz patrona Lublina – św. Antoniego i prawdopodobnie największą liczbą rzeźbionych aniołów w Lublinie. Zapraszamy do zwiedzania tych, którzy chcą zgłębić nie tylko historię Kościoła, ale przede wszystkim historię Lublina, w którą obiekt ten wpisał się nierozerwalnie.

  Miejsce zbiórki: wejście główne do kościoła, ul. Bernardyńska 5


   


  Partnerzy