Rezygnacja

5 maja

 • Brak
  możliwości
  zapisu

  09:00 Lublin City-Tour. Panorama Lublina z doliny Bystrzycy

  Więcej...

  Widok Starego Miasta z Zamkowych Tarasów i wieży zamkowej ukazuje tylko część fantastycznych krajobrazów miasta, którą uzupełnia rozległa panorama z Alei Unii Lubelskiej. Trasa nie jest atrakcyjna dla pieszych ze względu na brak ciągów komunikacyjnych z ulicami: Misjonarską, Przemysłową i Zamojską. Pełniejsze obejrzenie miasta umożliwia nam dłuższy objazd – prawie pod most na Bystrzycy. Zdewastowany teren po dawnej słodowni kontrastuje z pięknym, potężnym kompleksem kościelno-klasztornym dominikanów, nazywanym „lubelskim Wawelem”, z gmachem katedry i kompleksem seminarium duchownego. Widoczne z daleka reliefy na seminarium przedstawiają poczet królów Polski. Widok znad rzeki Bystrzycy częściowo odzwierciedla najstarszy wizerunek Lublina, z istniejącymi wówczas stawami, ze sztychu Brauna i Hogenberga z 1618 r. Uzupełnieniem trasy jest przejazd ul. Zamojską przez Żmigród, obok gmachu seminarium duchownego.

  Miejsce zbiórki: plac Zamkowy, przy schodach do Bramy Grodzkiej


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  09:30 Rodzinny Puchar Sezonu Lublin w Marszach na Orientację

  Więcej...

  Rodzinny Puchar Sezonu Lublin w Marszach na Orientację to propozycja skierowana do grup (2–5-osobowych), w skład których wchodzą dzieci. Zapraszamy na rodzinne marsze z mapami w dłoniach po podlubelskich lasach. Udział można wziąć w pięciu edycjach imprezy, trzy najlepsze starty będą zaliczane do klasyfikacji generalnej. Zapraszamy zarówno początkujących, jak i zaawansowanych. W czasie pierwszej edycji odbędzie się specjalne praktyczne szkolenie dla początkujących, ale na życzliwą pomoc organizatorów liczyć można zawsze.

  Miejsce zbiórki: polanka przy północno-wschodnim skraju lasu, ul. Stary Gaj

  Uwaga: imprezy w terenie leśnym – partner ubezpiecza uczestników NNW, w związku z tym bezwzględnie na minimum 3 dni przed imprezą, po otrzymaniu sms-em potwierdzenia udziału w imprezie należy przesłać na adres mailowy: juraszewski@tlen.pl następujące dane osobowe niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszkania, a także informację dotyczącą poziomu trudności (początkujący lub zaawansowany);

  przy zgłoszeniu rodzin należy podać dane wszystkich jej cżłonków biorących udział w imprezie zgodnie z zasadami zapisów;

  osoby niepełnoletnie muszą startować pod opieką osoby pełnoletniej, jeśli nie bedzie to rodzic lub opiekun prawny muszą posiadać od niego pisemne zezwolenie na start;

  dokładne mapy z lokalizacją baz będą zamieszczone na stronie www.juraszewski.pl.

  Osoby, które chcą wziąć udział w imprezie po raz trzeci w ramach tegorocznej edycji, proszone są o bezpośredni kontakt z Panem Sławomirem Juraszewskim.


  Partnerzy
 • Na wydarzenie
  nie obowiązują zapisy

  10:00 Wideospacer „Architektura niepodległego państwa”

  Więcej...

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Podczas spotkania zostaną przedstawione najciekawsze przykłady lubelskiej architektury, wzniesionej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz wybrane powojenne projekty i realizacje wybitnych architektów: Tadeusza Witkowskiego, Czesława Gawdzika, Oskara Hansena i Stanisława Fijałkowskiego. Prezentacja przyjmie nowatorską formę „wideospaceru”, będącego połączeniem projekcji materiałów filmowych z towarzyszącą im opowieścią na żywo. Pozwoli to uczestnikom poczuć aurę spaceru architektonicznego, obejmującego obiekty zlokalizowane w różnych, często odległych od siebie, częściach miasta. Spotkanie poprowadzą: Marcin Semeniuk – architekt, badacz architektury modernistycznej, autor strony Modernizm w Lublinie, oraz Tomasz Smutek – architekt krajobrazu, autor serii filmów o architekturze Tadeusza Witkowskiego.

  Miejsce zbiórki: Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12


  Partnerzy
 • Ilość wolnych miejsc

  10
  Zapisz się

  10:00 KUL jako równolatek Niepodległej. Historyczne przestrzenie KUL – prelekcja i warsztaty budowania makiet

  Więcej...

  Złożenie i sklejenie przestrzennej wizualizacji przedwojennych zabudowań KUL. Będzie to okazja do zaprezentowania i omówienia historii dawnych budynków uniwersytetu. Praca z każdą grupą warsztatową będzie podzielona na dwa etapy:

  1. prezentacja multimedialna: krótkie wprowadzenie historyczne, próba prześledzenia losów miejsca, gdzie obecnie znajduje się KUL, historia budynków przed przejęciem ich przez KUL (legenda o kradzieży relikwii drzewa Krzyża Świętego, drewniany kościół, zakon dominikanów obserwantów, kasacja zakonu, koszary wojsk austriackich i rosyjskich), następnie przekazanie przez Marszałka Piłsudskiego zabudowań na rzecz nowo powstałego Uniwersytetu, szpital wojskowy – II wojna światowa, powrót Uniwersytetu po wyzwoleniu. Zaprezentowane zostaną zdjęcia obrazujące przemianę całego terenu, zmianę funkcji pomieszczeń, powstawanie kolejnych budynków, różnice w koncepcjach urbanistycznych zabudowy tego obszaru miasta;
  2. warsztaty praktyczne – własnoręczne wykonanie makiety starego gmachu KUL.

  Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

  Miejsce zbiórki: KUL, Al. Racławickie 14, pod pomnikiem Papieża na dziedzińcu gmachu głównego

  Minimalny wiek uczestnika 16 lat.

  Formularz do pobrania w przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej.

  Regulamin uczestnictwa w zajęciach.


  Partnerzy
 • Na wydarzenie
  nie obowiązują zapisy

  10:00 Lubelskie zagadki z audioprzewodnikiem

  Więcej...

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Uczestnicy gry wypożyczają audioprzewodniki w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Dodatkowo otrzymują kartę pytań odnoszących się do szlaku staromiejskiego oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Osoby, które dobrze wykonają zadanie, otrzymają pamiątkowy dyplom.

  Miejsce: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1/3

  Uwaga: wypożyczenie audioprzewodnika jest bezpłatne;

  należy wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 100 zł za każde wypożyczone urządzenie;

  wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie karty wypożyczenia;

  dostępna jest także anglojęzyczna wersja zabawy;

  wydarzenie dostępne w godzinach 10.00-17.00 do wyczerpania audioprzewodników.


  Partnerzy
 • Na wydarzenie
  nie obowiązują zapisy

  10:00 Śladami wielkich Polaków: Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły

  Więcej...

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Zapraszamy na spacer z przewodnikiem PTTK na opowieść o życiu i działalności duszpasterskiej i naukowej Prymasa Tysiąclecia i papieża Jana Pawła II. Trasa: dawny dom studencki KUL przy ul. Archidiakońskiej 7 z tablicą upamiętniającą lata studiów Stefana Wyszyńskiego (1925–1929), Archikatedra Lubelska, pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego przed Kurią Metropolitalną, sala posiedzeń Rady Miejskiej w Ratuszu z portretem Jana Pawła II – honorowego obywatela Lublina oraz miejsca związane z ks. prof. Karolem Wojtyłą – papieżem Janem Pawłem II: kościół i klasztor oo. Dominikanów, klasztor sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, kościół pobernardyński pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła, dom błogosławionej Marty Wołowskiej przy Krakowskim Przedmieściu 62 (beatyfikowanej przez papieża w 1999 r.), KUL oraz pomnik Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego.

  Miejsce zbiórki: przed kamienicą ul. Archidiakońska 7


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  10:00 Spacer edukacyjny po dawnej dzielnicy żydowskiej i po Starym Cmentarzu Żydowskim

  Więcej...

  Trasa spaceru wiedzie na stary cmentarz żydowski w Lublinie – kirkut, gdzie można się zapoznać z żydowską sztuką sepulkralną, czyli twórczością artystyczną ściśle powiązaną z kultem zmarłych. Wygląd i funkcja żydowskiego nagrobku jest wyrazem czci okazywanej zmarłemu, troski o jego duszę, a także znakiem pamięci, a korzeniami sięga starożytności. W przypadku cmentarzy żydowskich możemy spotkać się z kilkoma określeniami. W języku hebrajskim będą to: bet chaim (dom życia), bet kwarot (dom grobów) czy bet olam (dom życia wiecznego), w języku jidysz – hajlike ort (święte miejsce) oraz gute ort (dobre miejsce). W Polsce powszechnie przyjęte jest wywodzące się z języka niemieckiego słowo „kirkut”. Osoba przebywająca na cmentarzu powinna się odpowiednio zachowywać, by wyrazić w ten sposób szacunek dla zmarłych, miejsca i kultury. Na cmentarzu żydowskim nie wolno pić, jeść, modlić się – generalnie niczego, czego nie mogą robić zmarli.

  Miejsce zbiórki: przy głównym wejściu do Tarasów Zamkowych


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  10:00 Lublin City-Tour. Panorama Lublina z doliny Bystrzycy

  Więcej...

  Widok Starego Miasta z Zamkowych Tarasów i wieży zamkowej ukazuje tylko część fantastycznych krajobrazów miasta, którą uzupełnia rozległa panorama z Alei Unii Lubelskiej. Trasa nie jest atrakcyjna dla pieszych ze względu na brak ciągów komunikacyjnych z ulicami: Misjonarską, Przemysłową i Zamojską. Pełniejsze obejrzenie miasta umożliwia nam dłuższy objazd – prawie pod most na Bystrzycy. Zdewastowany teren po dawnej słodowni kontrastuje z pięknym, potężnym kompleksem kościelno-klasztornym dominikanów, nazywanym „lubelskim Wawelem”, z gmachem katedry i kompleksem seminarium duchownego. Widoczne z daleka reliefy na seminarium przedstawiają poczet królów Polski. Widok znad rzeki Bystrzycy częściowo odzwierciedla najstarszy wizerunek Lublina, z istniejącymi wówczas stawami, ze sztychu Brauna i Hogenberga z 1618 r. Uzupełnieniem trasy jest przejazd ul. Zamojską przez Żmigród, obok gmachu seminarium duchownego.

  Miejsce zbiórki: plac Zamkowy, przy schodach do Bramy Grodzkiej


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  11:00 Lublin ze smakiem. Smaki naszych pradziadków – warsztaty kulinarne dla dzieci

  Więcej...

  Udział w warsztatach pozwoli przybliżyć dzieciom lubelskie dania tradycyjne oraz opowiedzieć o naszej lokalnej kuchni, skupiając się tym razem na smakach Lublina z okresu międzywojnia. Smakach, za którymi niektórzy tęsknią, a niektórzy znają tylko z opowieści…

  Chyba każdy zna smak cebularza. A bajgla? Być może też..., ale makagigi... Co to takiego? Jak wygląda? Czy jest słodkie, czy słone? Na pewno ma coś wspólnego z cebularzem..., ale czy chodzi o smak? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarczą warsztaty kulinarne. To warsztaty, na których wypieczemy cebularze i zrobimy owe „tajemnicze” makagigi!

  Miejsce zbiórki: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Królewska 15

  Minimalny wiek uczestnika 7 lat.

  Uwaga: przy dokonywaniu zapisów nie należy rezerwować miejsc dla rodziców, są oni jedynie obserwatorami warsztatów a nie ich uczestnikami;

  warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie na 5 dni przed terminem warsztatu na adres mailowy biuro@krajka-lublin.pl następujących danych osobowych: imię i nazwisko oraz PESEL niezbędnych do ubezpieczenia uczestników.


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  11:00 Rodzinny Spływ Kajakowy

  Więcej...

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie zaprasza na spływy kajakowe.

  Zapraszamy do udziału w Rodzinnym Spływie Kajakowym, podczas którego do dyspozycji uczestników będą 4 kajaki 2-osobowe oraz 2 kajaki 1-osobowe. Malownicza trasa i niezbędna dawka emocji dostarczą uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

  Scenariusz spływu kajakowego:

  1. Zbiórka zapisanych osób o wyznaczonej godzinie przy wypożyczalni sprzętu obok Ośrodka Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim.

  2. Pracownik MOSiR przewozi busem uczestników spływu wraz z kajakami do Prawiednik, gdzie następuje wodowanie kajaków i początek spływu.

  3. Uczestnicy samodzielnie w indywidualnym tempie płyną Bystrzycą, a następnie przez Zalew Zemborzycki. Można w przerwie zorganizować sobie piknik na brzegu we własnym zakresie.

  4. Koniec spływu nastąpi w wypożyczalni sprzętu obok ośrodka Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Osmolickiej 9, gdzie należy oddać kajaki wraz z pobranym wyposażeniem najpóźniej do godz. 16.00.

  Uwaga: osoby do 13 roku życia uczestniczą wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;

  ubezpieczenie we własnym zakresie;

  należy ubrać się stosownie do zapowiadanej pogody, zabrać ze sobą lekkie obuwie, napój i przekąskę


  Partnerzy
 • Na wydarzenie
  nie obowiązują zapisy

  11:00 Podróże w czasie. Lublin międzywojenny – wycieczka dla dzieci

  Więcej...

  Podróże w czasie to cykl wycieczek, opowiadający o historii Lublina, w atrakcyjny dla młodego odbiorcy sposób. W czasie każdej z wycieczek będzie okazja, aby odwołać się do konkretnego okresu z historii naszego miasta. W tym roku w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – poprzez swoistą podróż w czasie – najmłodsi będą mieli okazję posłuchać o Lublinie międzywojennym, a w czasie spaceru odkryć Lublin z początku XX w. Pomogą w tym rzeczywiste miejsca związane z ważnymi wydarzeniami 1918 r. Uczestnicy spaceru dowiedzą się także, jak wyglądało życie codzienne w dawnym, wielokulturowym mieście i jak mijało dzieciństwo tych, którzy urodzili się w roku tak ważnym dla naszego miasta i kraju.

  Miejsce zbiórki: plac Litewski przy pomniku Józefa Piłsudskiego

  Minimalny wiek uczestnika 7 lat.


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  11:00 Lublin City-Tour. Panorama Lublina z doliny Bystrzycy

  Więcej...

  Widok Starego Miasta z Zamkowych Tarasów i wieży zamkowej ukazuje tylko część fantastycznych krajobrazów miasta, którą uzupełnia rozległa panorama z Alei Unii Lubelskiej. Trasa nie jest atrakcyjna dla pieszych ze względu na brak ciągów komunikacyjnych z ulicami: Misjonarską, Przemysłową i Zamojską. Pełniejsze obejrzenie miasta umożliwia nam dłuższy objazd – prawie pod most na Bystrzycy. Zdewastowany teren po dawnej słodowni kontrastuje z pięknym, potężnym kompleksem kościelno-klasztornym dominikanów, nazywanym „lubelskim Wawelem”, z gmachem katedry i kompleksem seminarium duchownego. Widoczne z daleka reliefy na seminarium przedstawiają poczet królów Polski. Widok znad rzeki Bystrzycy częściowo odzwierciedla najstarszy wizerunek Lublina, z istniejącymi wówczas stawami, ze sztychu Brauna i Hogenberga z 1618 r. Uzupełnieniem trasy jest przejazd ul. Zamojską przez Żmigród, obok gmachu seminarium duchownego.

  Miejsce zbiórki: plac Zamkowy, przy schodach do Bramy Grodzkiej


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  11:00 Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej z przewodnikiem

  Więcej...

  Uczestnicy Sezonu Lublin zapoznają się z wybranymi najciekawszymi ekspozycjami lubelskiego skansenu, w tym sektora Miasteczko i jego najnowszymi ekspozycjami. Wycieczka po muzeum będzie okazją do poznania historii rodzin, kultury materialnej, rzemiosł, handlu i usług lubelskich wsi i miasteczek w okresie międzywojennym.

  Miejsce zbiórki: Recepcja Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  11:30 Rodzinny Spływ Kajakowy

  Więcej...

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie zaprasza na spływy kajakowe.

  Zapraszamy do udziału w Rodzinnym Spływie Kajakowym, podczas którego do dyspozycji uczestników będą 4 kajaki 2-osobowe oraz 2 kajaki 1-osobowe. Malownicza trasa i niezbędna dawka emocji dostarczą uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

  Scenariusz spływu kajakowego:

  1. Zbiórka zapisanych osób o wyznaczonej godzinie przy wypożyczalni sprzętu obok Ośrodka Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim.

  2. Pracownik MOSiR przewozi busem uczestników spływu wraz z kajakami do Prawiednik, gdzie następuje wodowanie kajaków i początek spływu.

  3. Uczestnicy samodzielnie w indywidualnym tempie płyną Bystrzycą, a następnie przez Zalew Zemborzycki. Można w przerwie zorganizować sobie piknik na brzegu we własnym zakresie.

  4. Koniec spływu nastąpi w wypożyczalni sprzętu obok ośrodka Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Osmolickiej 9, gdzie należy oddać kajaki wraz z pobranym wyposażeniem najpóźniej do godz. 16.00.

  Uwaga: osoby do 13 roku życia uczestniczą wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;

  ubezpieczenie we własnym zakresie;

  należy ubrać się stosownie do zapowiadanej pogody, zabrać ze sobą lekkie obuwie, napój i przekąskę


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  12:00 Rodzinny Spływ Kajakowy

  Więcej...

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie zaprasza na spływy kajakowe.

  Zapraszamy do udziału w Rodzinnym Spływie Kajakowym, podczas którego do dyspozycji uczestników będą 4 kajaki 2-osobowe oraz 2 kajaki 1-osobowe.

  Malownicza trasa i niezbędna dawka emocji dostarczą uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

  Scenariusz spływu kajakowego:

  1. Zbiórka zapisanych osób o wyznaczonej godzinie przy wypożyczalni sprzętu obok Ośrodka Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim.

  2. Pracownik MOSiR przewozi busem uczestników spływu wraz z kajakami do Prawiednik, gdzie następuje wodowanie kajaków i początek spływu.

  3. Uczestnicy samodzielnie w indywidualnym tempie płyną Bystrzycą, a następnie przez Zalew Zemborzycki. Można w przerwie zorganizować sobie piknik na brzegu we własnym zakresie.

  4. Koniec spływu nastąpi w wypożyczalni sprzętu obok ośrodka Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Osmolickiej 9, gdzie należy oddać kajaki wraz z pobranym wyposażeniem najpóźniej do godz. 16.00.

  Uwaga: osoby do 13 roku życia uczestniczą wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;

  ubezpieczenie we własnym zakresie;

  należy ubrać się stosownie do zapowiadanej pogody, zabrać ze sobą lekkie obuwie, napój i przekąskę.


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  12:00 „Tajemnice Browaru Perła” – gra terenowa

  Więcej...

  Perła – Browary Lubelskie S.A. zaprasza do uczestnictwa w grze terenowej organizowanej na trasie Podziemi Browaru Perła. Uczestnicy zabawy w drużynach cztero- lub pięcioosobowych będą mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące Browaru oraz rozwiązać zagadki przygotowane przez organizatorów. Po wykonaniu każdego zadania drużyny otrzymają litery, z których na koniec zabawy ułożą hasło. Zwycięży grupa, która najszybciej rozwiąże wszystkie zagadki i ułoży hasło. Zwieńczeniem zmagań będzie degustacja potraw w Perłowej Pijalni Piwa.

  Miejsce zbiórki: portiernia Perła – Browary Lubelskie S.A., ul. Bernardyńska 15

  Minimalny wiek uczestnika 18 lat.


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  12:00 Jak Lublin „Bitwę pod Grunwaldem” ratował

  Więcej...

  W Lublinie w czasie niemieckiej okupacji ukrywany był bezcenny obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”, który wywieziono z warszawskiej Zachęty we wrześniu 1939 r. Przewodnik opowie o jednej z największych bitew w historii średniowiecznej Europy zakończonej zwycięstwem nad zakonem krzyżackim, o fundacji królewskiej Władysława Jagiełły – klasztorze dla sióstr i braci z zakonu św. Brygidy i kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej.

  Uczestnicy spaceru odwiedzą miejsca, w których w czasie wojny przechowywany był obraz, poznają fakty związane z okresem okupacji niemieckiej w Lublinie i dowiedzą się, dlaczego obraz był poszukiwany przez niemieckiego okupanta oraz kto brał udział w uratowaniu dzieła, będącego skarbnicą dziedzictwa narodowego. Na zakończenie uczestnicy obejrzą w Muzeum Lubelskim inny obraz mistrza Jana „Unię lubelską”.

  Miejsce zbiórki: ul. Narutowicza 6, przed kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej (kościół pobrygidkowski)


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  12:00 Lublin City-Tour. Panorama Lublina z doliny Bystrzycy

  Więcej...

  Widok Starego Miasta z Zamkowych Tarasów i wieży zamkowej ukazuje tylko część fantastycznych krajobrazów miasta, którą uzupełnia rozległa panorama z Alei Unii Lubelskiej. Trasa nie jest atrakcyjna dla pieszych ze względu na brak ciągów komunikacyjnych z ulicami: Misjonarską, Przemysłową i Zamojską. Pełniejsze obejrzenie miasta umożliwia nam dłuższy objazd – prawie pod most na Bystrzycy. Zdewastowany teren po dawnej słodowni kontrastuje z pięknym, potężnym kompleksem kościelno-klasztornym dominikanów, nazywanym „lubelskim Wawelem”, z gmachem katedry i kompleksem seminarium duchownego. Widoczne z daleka reliefy na seminarium przedstawiają poczet królów Polski. Widok znad rzeki Bystrzycy częściowo odzwierciedla najstarszy wizerunek Lublina, z istniejącymi wówczas stawami, ze sztychu Brauna i Hogenberga z 1618 r. Uzupełnieniem trasy jest przejazd ul. Zamojską przez Żmigród, obok gmachu seminarium duchownego.

  Miejsce zbiórki: plac Zamkowy, przy schodach do Bramy Grodzkiej


  Partnerzy
 • Na wydarzenie
  nie obowiązują zapisy

  12:00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie edukacyjnej dla dzieci „W tym cała sztuka” – z tłumaczeniem na polski język migowy. Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

  Więcej...

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Oprowadzanie z tłumaczeniem na polski język migowy.

  Wydarzenie skierowane jest do dzieci w wieku 3–12 lat oraz ich rodziców. Ekspozycja złożona z prac uznanych i debiutujących polskich artystów będzie dostosowana do potrzeb najmłodszych odbiorców kultury. Podczas zwiedzania uczestnicy wnikną w przestrzeń ekspozycji oraz uzyskają najważniejsze informacje dotyczące współczesnych twórców. Głównym założeniem wystawy „Skład sztuki” jest jej otwarta formuła, pozwalająca dzieciom przekształcać formę dzieł lub zmieniać ułożenie prac na wystawie. Artyści: Basia Bańda i Tomasz Relewicz, Alicja Bielawska, Zuzanna Czebatul, Michał Frydrych, Barbara Gryka, Kamil Stańczak, Krzysztof Topolski, Bracia (duet Agnieszka Klepacka i Maciej Chorąży).

  Miejsce zbiórki: Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, na wystawie


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  12:30 Rodzinny Spływ Kajakowy

  Więcej...

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie zaprasza na spływy kajakowe.

  Zapraszamy do udziału w Rodzinnym Spływie Kajakowym, podczas którego do dyspozycji uczestników będą 3 kajaki 2-osobowe oraz 4 kajaki 1-osobowe. Malownicza trasa i niezbędna dawka emocji dostarczą uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

  Scenariusz spływu kajakowego:

  1. Zbiórka zapisanych osób o wyznaczonej godzinie przy wypożyczalni sprzętu obok Ośrodka Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim.

  2. Pracownik MOSiR przewozi busem uczestników spływu wraz z kajakami do Prawiednik, gdzie następuje wodowanie kajaków i początek spływu.

  3. Uczestnicy samodzielnie w indywidualnym tempie płyną Bystrzycą, a następnie przez Zalew Zemborzycki. Można w przerwie zorganizować sobie piknik na brzegu we własnym zakresie.

  4. Koniec spływu nastąpi w wypożyczalni sprzętu obok ośrodka Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Osmolickiej 9, gdzie należy oddać kajaki wraz z pobranym wyposażeniem najpóźniej do godz. 16.00.

  Uwaga: osoby do 13 roku życia uczestniczą wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;

  ubezpieczenie we własnym zakresie;

  należy ubrać się stosownie do zapowiadanej pogody, zabrać ze sobą lekkie obuwie, napój i przekąskę.


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  13:00 Lublin City-Tour. Panorama Lublina z doliny Bystrzycy

  Więcej...

  Widok Starego Miasta z Zamkowych Tarasów i wieży zamkowej ukazuje tylko część fantastycznych krajobrazów miasta, którą uzupełnia rozległa panorama z Alei Unii Lubelskiej. Trasa nie jest atrakcyjna dla pieszych ze względu na brak ciągów komunikacyjnych z ulicami: Misjonarską, Przemysłową i Zamojską. Pełniejsze obejrzenie miasta umożliwia nam dłuższy objazd – prawie pod most na Bystrzycy. Zdewastowany teren po dawnej słodowni kontrastuje z pięknym, potężnym kompleksem kościelno-klasztornym dominikanów, nazywanym „lubelskim Wawelem”, z gmachem katedry i kompleksem seminarium duchownego. Widoczne z daleka reliefy na seminarium przedstawiają poczet królów Polski. Widok znad rzeki Bystrzycy częściowo odzwierciedla najstarszy wizerunek Lublina, z istniejącymi wówczas stawami, ze sztychu Brauna i Hogenberga z 1618 r. Uzupełnieniem trasy jest przejazd ul. Zamojską przez Żmigród, obok gmachu seminarium duchownego.

  Miejsce zbiórki: plac Zamkowy, przy schodach do Bramy Grodzkiej


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  13:45 Skok na skarbiec lubelskich kupców

  Więcej...

  „To miała być prosta robota. Kto by pomyślał, że Lubelscy Kupcy zastawią na was pułapkę. Drzwi za wami zatrzasnęły się, a powietrza... Jakby coraz mniej...”

  Skarbiec Lubelskich Kupców to escape room powstały we współpracy Archiwum Kryminalnego, Let Me Out i Urzędu Miasta w ramach programu „Lubelscy Kupcy”. Wciel się w rolę włamywacza i spróbuj obrabować tajny skarbiec ukryty w podziemiach Starego Miasta. Uniknij systemów alarmowych, zmierz się ze stuletnią kasą pancerną i przede wszystkim uwolnij się z pułapki w ciągu 60 minut!

  Minimalny wiek uczestnika 12 lat.

  Miejsce zbiórki: ul. Złota 6, podziemia

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  14:00 Lublin ze smakiem. Cebularze, bajgle, makagigi... – warsztaty kulinarne dla dorosłych

  Więcej...

  Kuchnia międzywojenna pojawi się na tegorocznych warsztatach kulinarnych. I będzie to nie tylko cebularz! Będą wspomnienia i próba odtworzenia dawnych smaków, zapachów… prostych, a jakże smakowitych zup, świeżych bajgli sprzedawanych przez Żydówki na lubelskich ulicach i słodkiego makagigi, o którym nasłuchaliśmy się już tyle, że czas podjąć próbę jego przygotowania!

  Menu warsztatów: cebularze, zupa chłopska fajsławicka, makagigi

  Miejsce zbiórki: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Królewska 15

  Minimalny wiek uczestnika 16 lat.


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  14:00 Sto kajaków na stulecie odzyskania niepodległości. Spływ przez Lublin

  Więcej...

  Spływ kajakiem przez Lublin to propozycja dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Impreza jest zaplanowana na dwie do trzech godzin, w czasie których uczestnicy przepłyną odcinek Bystrzycy od tamy przy Zalewie Zemborzyckim do pomostu przy ul. Firlejowskiej. Etap ten charakteryzuje się dużą zmiennością otoczenia i charakteru rzeki. Początkowo Bystrzyca płynie równolegle do ścieżki rowerowej w dzielnicy Wrotków, następnie przepływa pod mostami przy ul. Janowskiej i Diamentowej. Dalej mocno meandruje na wysokości Lubelskiego Klubu Jeździeckiego, a przepływając przez Śródmieście mamy doskonały widok na Stare Miasto. Kończymy za Mostem Kultury w dzielnicy Bronowice.

  Miejsce zbiórki: pomost kajakowy przy tamie nad Zalewem Zemborzyckim. Lublin, ul. Żeglarska

  Uwaga: do dyspozycji uczestników będzie 20 kajaków 2-osobowych;

  udział dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia jest możliwy pod opieką opiekunów prawnych;

  uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;

  należy ubrać się stosownie do zapowiadanej pogody, zabrać ze sobą lekkie obuwie, napój i przekąskę;

  program imprezy: zbiórka, spływ do pomostu, koniec spływu. Uczestnicy wracają we własnym zakresie;


  W związku z remontem wiaduktu kolejowego na ulicy Janowskiej, koniec spływu przez Lublin, będzie miał miejsce przy kładce rowerowo-pieszej przed wiaduktem. Prowadzone prace remontowe uniemożliwiają przepłynięcie rzeką, a przenoszenie kajaków jest uciążliwe i niebezpieczne ze względu na brak pomostów i zwężenie ścieżki rowerowej. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z wypożyczalnią kajaki.lublin.pl


  Partnerzy
 • Na wydarzenie
  nie obowiązują zapisy

  14:00 Złota Rybka w Oleju – rodzinny spacer uliczkami Starego Miasta oraz warsztaty

  Więcej...

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Rodzinny, bogaty w ciekawostki spacer ul. Olejną, Rybną i Złotą zakończony warsztatami w formie Mini Miasteczka Zabaw – z ul. Rybną (wypychanie breloczka / poduszeczki w kształcie rybki), z ul. Olejną (rozpoznawania zapachów i eksperymentowanie z zapachami), z ul. Złotą (pozłacanie i produkcja papierowej biżuterii) – dodatkowo będzie stanowisko baniek, wyścigów ślimaków oraz rurociąg z kolorowymi piłeczkami. Czas trwania spaceru – ok. 1 godz., czas trwania warsztatów w Miasteczku – 2 godz.

  Miejsce zbiórki: na rogu ul. Szambelańskiej i ul. Olejnej


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  15:00 Staromiejskie podwórka – prelekcja i wycieczka piesza

  Więcej...

  Ukryte na co dzień podwórka skrywają wiele tajemnic, tworzą klimat Starego Miasta oraz stanowią swoiste enklawy małych ojczyzn. Uczestnicy wydarzenia poznają prawdziwą historię tych zwyczajnych, a zarazem wyjątkowych zakątków. Spotkanie rozpocznie wykład ilustrowany pokazem zdjęć. Po spotkaniu autor prezentacji zaprosi gości na wycieczkę szlakiem staromiejskich podwórek. Trasa będzie wiodła m.in. przez ul. Jezuicką, Dominikańską, Złotą, Grodzką, Ku Farze i plac Rybny.

  Miejsce zbiórki: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1/3


  Partnerzy
 • Na wydarzenie
  nie obowiązują zapisy

  15:00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie edukacyjnej dla dzieci „W tym cała sztuka” – z audiodeskrypcją. Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

  Więcej...

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Oprowadzanie z audiodeskrypcją.

  Wydarzenie skierowane jest do dzieci w wieku 3–12 lat oraz ich rodziców. Ekspozycja złożona z prac uznanych i debiutujących polskich artystów będzie dostosowana do potrzeb najmłodszych odbiorców kultury. Podczas zwiedzania uczestnicy wnikną w przestrzeń ekspozycji oraz uzyskają najważniejsze informacje dotyczące współczesnych twórców. Głównym założeniem wystawy „Skład sztuki” jest jej otwarta formuła, pozwalająca dzieciom przekształcać formę dzieł lub zmieniać ułożenie prac na wystawie. Artyści: Basia Bańda i Tomasz Relewicz, Alicja Bielawska, Zuzanna Czebatul, Michał Frydrych, Barbara Gryka, Kamil Stańczak, Krzysztof Topolski, Bracia (duet Agnieszka Klepacka i Maciej Chorąży).

  Miejsce zbiórki: Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, na wystawie


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  15:15 Skok na skarbiec lubelskich kupców

  Więcej...

  „To miała być prosta robota. Kto by pomyślał, że Lubelscy Kupcy zastawią na was pułapkę. Drzwi za wami zatrzasnęły się, a powietrza... Jakby coraz mniej...”

  Skarbiec Lubelskich Kupców to escape room powstały we współpracy Archiwum Kryminalnego, Let Me Out i Urzędu Miasta w ramach programu „Lubelscy Kupcy”. Wciel się w rolę włamywacza i spróbuj obrabować tajny skarbiec ukryty w podziemiach Starego Miasta. Uniknij systemów alarmowych, zmierz się ze stuletnią kasą pancerną i przede wszystkim uwolnij się z pułapki w ciągu 60 minut!

  Minimalny wiek uczestnika 12 lat.

  Miejsce zbiórki: ul. Złota 6, podziemia

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  16:00 Spacer herstoryczny śladami lubelskich kobiet nauki i działaczek na rzecz edukacji

  Więcej...

  Spacerom przyświeca idea uczczenia 100-lecia praw wyborczych kobiet w Polsce, które są nieodłączną częścią wejścia Polski w nowy rozdział: Niepodległość. Spacer śladami lubelskich naukowczyń i działaczek na rzecz edukacji jest okazją do spotkania z biografiami i herstoriami znanych i nieznanych kobiet związanych z Lublinem. Jest to okazja do poznania smaczków oraz anegdot z ich życia codziennego, ich twórczości, pracy, inspiracji oraz wkładu w rozwój Lublina. Sięgniemy po pełne kolorytu życiorysy lubelskich naukowczyń, intelektualistek i działaczek oświatowych. W trakcie spaceru zapoznamy się z kontekstem powstania pierwszego Uniwersytetu w Lublinie, wspomnień jego pierwszych studentek i wykładowczyń. Dowiemy się, dlaczego Maria Skłodowska-Curie została patronką jednej z uczelni i czy Lublin miał kiedyś jakąś rektorkę uniwersytecką. Odpowiemy na pytania, jaki procent kadry akademickiej stanowią kobiety dzisiaj oraz ile studentek w ogóle kształci się w Lublinie.

  Miejsce zbiórki: przy pomniku Marii Skłodowskiej-Curie przy Rektoracie UMCS

  Minimalny wiek uczestnika 14 lat.


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  16:45 Skok na skarbiec lubelskich kupców

  Więcej...

  „To miała być prosta robota. Kto by pomyślał, że Lubelscy Kupcy zastawią na was pułapkę. Drzwi za wami zatrzasnęły się, a powietrza... Jakby coraz mniej...”

  Skarbiec Lubelskich Kupców to escape room powstały we współpracy Archiwum Kryminalnego, Let Me Out i Urzędu Miasta w ramach programu „Lubelscy Kupcy”. Wciel się w rolę włamywacza i spróbuj obrabować tajny skarbiec ukryty w podziemiach Starego Miasta. Uniknij systemów alarmowych, zmierz się ze stuletnią kasą pancerną i przede wszystkim uwolnij się z pułapki w ciągu 60 minut!

  Minimalny wiek uczestnika 12 lat.

  Miejsce zbiórki: ul. Złota 6, podziemia

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


  Partnerzy
 • Na wydarzenie
  nie obowiązują zapisy

  17:00 „Lubelska droga do wolności”

  Więcej...

  Włączamy się z mieszkańcami Lublina do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez przypomnienie historii Legionów Polskich, przybliżenie postaci Józefa Piłsudskiego, a szczególnie zwrócenie uwagi na związki Piłsudskiego i Legionów z Lublinem i Lubelszczyzną. Spotkanie uświetni występ Męskiej Okazjonalnej Grupy Wokalnej „Chórtownia”, która zaprezentuje pieśni legionowe oraz degustacja ulubionych słodyczy Marszałka.

  Opracowanie i prowadzenie: Ziemowit Karłowicz - Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"

  Miejsce zbiórki: Trybunał Koronny


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  17:30 Regionalne Muzeum Cebularza – interaktywne pokazy w żywym muzeum

  Więcej...

  W trakcie godzinnych pokazów animatorzy wcielający się w rolę piekarza i legendarnej Esterki opowiedzą historię i legendę powstania cebularza, a także ciekawostki związane z Lublinem i poszczególnymi składnikami wypieku. Pomiędzy opowieściami goście zapraszani będą do aktywnego udziału w powstawaniu cebularzy. Każdy pokaz zakończy się degustacją ciepłych cebularzy lubelskich, a także każdy uczestnik dostanie autorską grę miejską „Z cebularzem przez Lublin”. Całość pokazu jest skonstruowana w sposób angażujący wiele zmysłów. Ponadto w muzeum znajduje się wystawa zdjęć z całego procesu wypiekania cebularzy metodą tradycyjną.

  Miejsce zbiórki: ul. Szewska 4


  Partnerzy
 • Brak
  możliwości
  zapisu

  18:15 Skok na skarbiec lubelskich kupców

  Więcej...

  „To miała być prosta robota. Kto by pomyślał, że Lubelscy Kupcy zastawią na was pułapkę. Drzwi za wami zatrzasnęły się, a powietrza... Jakby coraz mniej...”

  Skarbiec Lubelskich Kupców to escape room powstały we współpracy Archiwum Kryminalnego, Let Me Out i Urzędu Miasta w ramach programu „Lubelscy Kupcy”. Wciel się w rolę włamywacza i spróbuj obrabować tajny skarbiec ukryty w podziemiach Starego Miasta. Uniknij systemów alarmowych, zmierz się ze stuletnią kasą pancerną i przede wszystkim uwolnij się z pułapki w ciągu 60 minut!

  Minimalny wiek uczestnika 12 lat.

  Miejsce zbiórki: ul. Złota 6, podziemia

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


  Partnerzy