Rezygnacja

5 maja

 • 09:00 Konkursowe realizacje architektoniczne Lublina – Od historii do współczesności

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Wystawa ma na celu prezentację wybranych ważnych dla miasta obiektów zrealizowanych w przestrzeni publicznej w wyniku otwartych konkursów architektonicznych organizowanych już od wieku XIX po czasy obecne. Wśród prezentowanych obiektów znalazły się między innymi Teatr Osterwy, kampus UMCS, Centrum Spotkania Kultur i wiele innych, mniej lub bardziej znanych realizacji. Seria fotogramów opatrzonych komentarzem wzbogaca wiedzę o historii miasta w zakresie dotychczas nieprezentowanym, potwierdzającym kontynuowanie przez współczesnych twórców, rozpoczętej przed wiekami wysokiej kultury architektonicznej.

  Terminy: 
  od 28 IV do 6 V (z wyjątkiem 30 IV, 1,3.V) w godz.9.00 – 17.00 – wystawa fotogramów,

  28 IV (piątek) 12.00 – 13.00 – otwarcie wystawy z prezentacją,

  29 IV (sobota) 12.00 – 13.00 – spotkanie prezentacyjne,

  5 V (piątek) 12.00 – 13.00 – spotkanie prezentacyjne

  Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.  H. Łopacińskiego -  Galeria HOL, ul. Narutowicza 4


   


  Partnerzy
 • 09:00 Lublin City-Tour: W klasztornym labiryncie – Wędrujące zakony

  Zadaniem oferty „Lublin City-Tour: W klasztornym labiryncie – Wędrujące zakony” jest wyjaśnienie wielu nieporozumień, powstałych z nakładających się okresowo nazw. Wiele osób nie utożsamia „kościoła pobrygidkowskiego" z kościołem powizytkowskim, a niektórzy nazywają go kościołem św. Brygidy. Byli w Lublinie karmelici i karmelici bosi, karmelitanki „józefatki” i karmelitanki „poczętki”. Byli franciszkanie konwentualni, franciszkanie reformaci oraz zaliczani do rodziny franciszkańskiej – bernardyni i kapucyni. Swoje kościoły mieli też dominikanie, jezuici, augustianie, misjonarze i bonifratrzy. Miały też bernardynki i szarytki. Po jezuitach ich kościół przejęli trynitarze (stąd nazwa: wieża trynitarska), a pijarzy nie dorobili się własnego kościoła. Ciekawostką kulturową jest fakt, że brygidki mieszkały przez dwa wieki w jednym klasztorze z męską gałęzią tego zakonu – brygidami (podobno – w osobnych skrzydłach). Tę dwuznaczną sytuację zlikwidowano dopiero po Soborze Trydenckim – brygidzi wynieśli się z Lublina pod koniec XVI wieku. Rokiem „wędrówek zakonów” w Lublinie był rok 1810, a rokiem ich likwidacji – 1864 – po Powstaniu Styczniowym.

  Miejsce zbiórki: Plac Zamkowy - przy schodach, przy ul. Kowalskiej


  Partnerzy
 • 10:00 Poczta lubelska na przestrzeni 7 wieków

  Historia poczty sięga początków państwowości polskiej, kiedy książęta słali posłańców z listami. Nowoczesny budynek Urzędu Pocztowego został zbudowany w 1861 roku i służy mieszkańcom do dnia dzisiejszego. Przewodnicy będą snuć opowieści o posłańcach, poczcie królewskiej, klasztornej i wojskowej, pierwszych dyliżansach, skrzynkach pocztowych, stemplach i znaczkach pocztowych. Na Poczcie Głównej uczestnicy będą mogli otrzymać okolicznościowy stempel i nabyć znaczek pocztowy upamiętniający 700-lecie Lublina

  Miejsce zbiórki: przed Pocztą Główną


  Partnerzy
 • 10:00 Spacer historyczny „Lublin 1817-1917”

  Spacer historyczny „Lublin 1817-1917” To podróż do czasów, kiedy Lublin zwany był Gubernią, do czasów powstań, gdy powolny rozwój miasta był zahamowany przez ich wybuchy, do czasów, kiedy Henryka Pustowójtówna - kobieta bohater – przewodziła manifestacjom, podczas których śpiewano pieśni patriotyczne. Poznamy okoliczności kształtowania się zamożnej części dzielnicy żydowskiej oraz rozwoju lubelskiego przemysłu.

  Miejsce zbiórki: Trybunał Koronny


  Partnerzy
 • 10:00 Skarby Archidiecezji Lubelskiej 

  Przewodnicy PTTK zapraszają mieszkańców Lublina i turystów na szlak barokowych świątyń, aby ukazać ich piękno i ponadczasowe dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Do najcenniejszych Skarbów Archidiecezji Lubelskiej tego okresu należą Archikatedra Lubelska pw. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty - dawny klasztor i kościół O.O. Jezuitów oraz Metropolitalne Seminarium Duchowne z kościołem pw. Przemienienia Pańskiego.

  Miejsce zbiórki: Plac Katedralny


  Partnerzy
 • 10:00 Lubelskie zagadki z audioguidem – gra miejska

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Uczestnicy gry wypożyczają audioprzewodniki w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Dodatkowo otrzymują kartę pytań odnoszących się do szlaku staromiejskiego oraz jubileuszu nadania Lublinowi praw miejskich. Osoby, które dobrze wykonają zadanie otrzymają pamiątkowy dyplom. Dodatkowe informacje: Wypożyczenie audioguide’a jest bezpłatne. Wymagane jest wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości 100 zł za każde wypożyczone urządzenie, okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie karty wypożyczenia. Dostępna jest także anglojęzyczna wersja zabawy.

  Miejsce: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1/3

  uwaga: wydarzenie dostępne w godzinach 10.00-17.00 do wyczerpania audioprzewodników (dostępnych jest 30 zestawów)


  Partnerzy
 • 10:00 Quest Lublin 700

  Poznaj historię Lublina, zagłębiając się w magiczne zaułki Starego Miasta. Pomoże ci w tym Quest Lublin 700, z którym dotrzesz zarówno do miejsc znanych, jak i tych mniej uczęszczanych. Na osoby, które prawidłowo odgadną hasło, czeka pamiątkowy dyplom z najstarszą znaną pieczęcią Lublina. Życzymy wspaniałej zabawy!

  Miejsce: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej,  ul.Jezuicka 1/3

  uwaga: wydarzenie dostępne w godzinach 10.00-17.00 do wyczerpania kart questowych


  Partnerzy
 • 10:00 „Od tej pory staliśmy się numerami" – prezentacja ubioru i oznakowania więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku

  Za bramami niemieckich obozów koncentracyjnych więźniom odbierano nie tylko ich dotychczasowe życie, majątek i bliskich, ale także tożsamość. Reżim nazistowski dążył do całkowitego poniżenia człowieka, a jednym ze sposobów na odebranie godności był strój więzienny oraz numer, który na czas pobytu w obozie zastępował nazwisko. W takich warunkach nietrudno było zatracić poczucie indywidualności. W zachowaniu człowieczeństwa pomagała więźniom twórczość artystyczna, która – ze względu na miejsce, w jakim powstawała – ma szczególny charakter. W czasie spotkania omówione zostaną rodzaje i elementy strojów więźniarskich oraz oznaczenia, jakie musieli nosić osadzeni. Zaprezentowane zostaną także przykłady tzw. sztuki obozowej, czyli przedmioty wykonane przez więźniów w czasie pobytu na Majdanku.

  Miejsce zbiórki: Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum


  Partnerzy
 • 10:00 Regaty kajakowe z okazji 700-lecia Lublina

  Sportowa rywalizacja, ambitna walka, przyjacielska atmosfera i wspaniała zabawa – to wszystko czeka na osoby, które wezmą udział w regatach kajakowych z okazji obchodów 700-lecia naszego miasta. Uczestnicy w formie rywalizacji sportowej pokonają odcinek rzeki od tamy nad zalewem do pomostu przy ul. Firlejowskiej.

  Miejsce zbiórki: przy pomoście obok tamy nad Zalewem Zemborzyckim (między mostem na ulicy Żeglarskiej a tamą).

  Uwaga: udział dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia jest możliwy pod opieką opiekunów prawnych. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  Program imprezy: zbiórka, spływ do pomostu przy Firlejowskiej, koniec spływu. Uczestnicy wracają we własnym zakresie.


   


  Partnerzy
 • 10:30 Zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną

  Wnętrza Piwnicy ukazują w ciekawy i nowoczesny sposób przeszłość Lublina oraz dorobek kulturalny miasta. Innowacyjne rozwiązania takie jak projektory, hologram oraz „dźwięki przeszłości” wprowadzają odwiedzających w klimat renesansowego Lublina i zachęcają do poznania historii swojego miasta.

  Miejsce: ul. Rynek 8


  Partnerzy
 • 11:00 Wielcy ludzie związani z ulicą Złotą – pokazy filmowe

  Album rodzinny reż. Andrzej Titkow,  Studio Filmowe TAK, 2013

  Jak pisze reżyser: ten film opowiada skomplikowaną, pełną wewnętrznego napięcia historię dwóch zasymilowanych rodzin żydowskich z Lublina, Arnsztajnów i Meyersonów. Rodzin wielce zasłużonych, zaangażowanych w działalność niepodległościową, społeczną, naukową i artystyczną. Centralną postacią dokumentu jest prababka reżysera, Franciszka z Meyersonów Arnsztajnowa, poetka, tłumaczka, działaczka społeczna i niepodległościowa, która ze swoim mężem Markiem Arnsztajnem, cenionym lekarzem i filantropem, mieszkała i pracowała w Lublinie, w kamienicy przy ulicy Złotej 2.

  Miejsce: Muzeum Literackie  im. Czechowicza, ul. Złota 3


  Partnerzy
 • 11:00 Dawny Lublin. Mieszkańcy i przyjezdni

  Seria spacerów ukazująca historię miasta poprzez losy mieszkających w nim ludzi oraz gości odwiedzających Lublin.

  Archidiakońska, Królewska czy Przechodnia - skąd się wzięły nazwy lubelskich ulic? – uczestnicy spotkania będą mieli możliwość poznania losów  mieszkańców, zagłębienia się w codzienne życie i przeniesienia w czasie do dawnego Lublina.

  W zależności od pogody odbędą się prezentacje lub spacery po mieście.

  Miejsce zbiórki: Zamek Lubelski


  Partnerzy
 • 11:00 Budujemy Lublin - gra miejska

  Miejscem gry jest sala obrad w replice ratusza z Głuska posadowionej przy rynku w muzealnym miasteczku. Temat i miejsce działań bezpośrednio nawiązują do przypadającej w 2017 roku 700 rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich. W formule żywej gry planszowej i warsztatów rzemieślniczych dzieci i młodzież, w obecności kibicujących im rodziców, odkrywają i poznają zmieniające się w czasie podstawowe materiały budowlane, surowce do wyposażenia mieszkań, odzież i pożywienie używane na przestrzeni tysiącleci w miejscu, w którym powstanie Lublin, następnie w mieście na prawach magdeburskich i do chwili obecnej - w miarę rozwoju miasta.

  Miejsce zbiórki:  Recepcja Muzeum Wsi Lubelskiej


   


  Partnerzy
 • 11:00 Lublin City-Tour: Pałace Lublina i ich właściciele

  Trasa przedstawia rezydencje magnackie, budowane w naszym mieście po utworzeniu Trybunału Koronnego. Na trasie zwiedzania oglądamy dawny pałac Leszczyńskich, uważany za najpiękniejszy w Lublinie, obecnie klasztor karmelitów. Dalej jest pałac Potockich, przerobiony pod koniec XVIII wieku na więzienie i pałac Czartoryskich. Pałac ten był budowany przez Tylmana z Gameren dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, który był ponadto właścicielem trzech innych pałaców w Lublinie. Przy Placu Wolności jest pałac Parysów, a za III LO znajduje się pałac Tarłów – obecnie Wojewódzki Ośrodek Kultury. Przy ul. Bernardyńskiej znajduje się pałac Sobieskich, który został przebudowany w XIX wieku na wieżę ciśnień, a później pełnił funkcję rektoratu Politechniki Lubelskiej. Przy ulicy Wyszyńskiego stoi gmach Seminarium Duchownego – przebudowany z dawnego pałacu Lubienieckich i Suchorabskich. Po drodze mijamy w dole pałac Sapiehów. Spośród wszystkich pałaców wyróżniał się, znajdujący się przy naszej trasie, najstarszy z nich, pałac Firlejów – zarówno architekturą, jaki i osobistościami w nim mieszkającymi.

  Miejsce zbiórki: Plac Zamkowy - przy schodach, przy ul. Kowalskiej


  Partnerzy
 • 12:00 Śledztwo w Archiwum Kryminalnym Lublin, rok 1936

  „Zlecenie, które dostaliście, już na dzień dobry pachniało podejrzanie. Nie wzięlibyście go, gdybyście od dwóch miesięcy nie zalegali z czynszem, a od miesiąca z pensją dla sekretarki. Prywatny detektyw nie opływa w dostatki nawet w amerykańskich filmach, co dopiero w naszej umęczonej Rzeczpospolitej. – Błogosławionej pamięci Leo Mehringer, za życia marszand, obecnie denat, Rynek 8, tuż przy komisariacie – powiedziała przez telefon takim głosem, że tylko nagrać na płytę i rozkoszować się w samotne wieczory. – Nie boicie się chyba naruszyć policyjnych pieczęci?”

  Weź udział w kryminalnej grze escape room w atmosferze przedwojennego Lublina. Rozwiąż zagadki, zmierz się z czasem i pamiętaj – ucieczka z pokoju to dopiero początek...

  Miejsce: Archiwum Kryminalne, ul. Rynek 8

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


   


  Partnerzy
 • 12:00 Wielokulturowość Lublina wczoraj i dziś - spacer szlakiem wielokulturowym

  Zapraszamy na spacer i zwiedzanie kościoła św. Mikołaja na Czwartku, Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego, Bramy Grodzkiej – wystawy „LUBLIN. PAMIĘĆ MIEJSCA’’.

  Miejsce: Katedra Prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Ruska 15 (przy wejściu)


  Partnerzy
 • 12:00 Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej z przewodnikiem

  Uczestnicy Sezonu zapoznają się z najciekawszymi ekspozycjami lubelskiego skansenu, w tym sektora Miasteczko i jego najnowszymi ekspozycjami, które zwiedzać można dopiero od kilku sezonów. Wycieczka będzie okazją do poznania historii rodzin, kultury materialnej (w tym rzemiosł, handlu i usług) lubelskich wsi i miasteczek.

  Miejsce zbiórki:  Recepcja Muzeum Wsi Lubelskiej


  Partnerzy
 • 12:30 Zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną

  Wnętrza Piwnicy ukazują w ciekawy i nowoczesny sposób przeszłość Lublina oraz dorobek kulturalny miasta. Innowacyjne rozwiązania takie jak projektory, hologram oraz „dźwięki przeszłości” wprowadzają odwiedzających w klimat renesansowego Lublina i zachęcają do poznania historii swojego miasta.

  Miejsce: ul. Rynek 8


  Partnerzy
 • 13:00 Lublin City-Tour: Lubelskie dzieła sławnych architektów

  Impreza „Lublin City-Tour: Lubelskie dzieła sławnych architektów” prezentuje ich dokonania w Lublinie. Chcemy przypomnieć nazwiska postaci renesansu, baroku, klasycyzmu i historyzmu, znanych lepiej poza Lublinem i z innych dokonań.

  Listę naszych architektów otwiera Jakub Balin, uważany za twórcę renesansu lubelskiego, autor przebudowy kazimierskiej fary (zmarły i pochowany w Lublinie). Barok reprezentują: Bernardoni, znany z budowy Kalwarii Zebrzydowskiej, Tylman z Gameren, twórca pałaców w Nieborowie, Białymstoku i Puławach, a poza trasą – Paweł Fontana, autor kościołów w Lubartowie Chełmie i Włodawie. Klasycyzm reprezentuje Merlini – budowniczy warszawskich Łazienek i Corrazzi - twórca Teatru Wielkiego w Warszawie, historyzm w różnych odmianach reprezentują: neorenesans – Marconi, twórca dworca Warszawa Główna, akademizm – Ankiewicz, budowniczy wielu obiektów w Warszawie, eklektyzm (mieszanina stylów) – Landau, znany później jako autor najwybitniejszych dziel secesji w Polsce (pałac Izraela Poznańskiego w Łodzi). Ciekawostką jest fakt, że pałac Firlejów był wiele razy przebudowywany - przez Tylmana z Gameren, Stompfa i Marconiego.

  Miejsce zbiórki: Plac Zamkowy - przy schodach, przy ul. Kowalskiej


  Partnerzy
 • 13:30 Śledztwo w Archiwum Kryminalnym Lublin, rok 1936

  „Zlecenie, które dostaliście, już na dzień dobry pachniało podejrzanie. Nie wzięlibyście go, gdybyście od dwóch miesięcy nie zalegali z czynszem, a od miesiąca z pensją dla sekretarki. Prywatny detektyw nie opływa w dostatki nawet w amerykańskich filmach, co dopiero w naszej umęczonej Rzeczpospolitej. – Błogosławionej pamięci Leo Mehringer, za życia marszand, obecnie denat, Rynek 8, tuż przy komisariacie – powiedziała przez telefon takim głosem, że tylko nagrać na płytę i rozkoszować się w samotne wieczory. – Nie boicie się chyba naruszyć policyjnych pieczęci?”

  Weź udział w kryminalnej grze escape room w atmosferze przedwojennego Lublina. Rozwiąż zagadki, zmierz się z czasem i pamiętaj – ucieczka z pokoju to dopiero początek...

  Miejsce: Archiwum Kryminalne, ul. Rynek 8

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


  Partnerzy
 • 13:30 Zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną

  Wnętrza Piwnicy ukazują w ciekawy i nowoczesny sposób przeszłość Lublina oraz dorobek kulturalny miasta. Innowacyjne rozwiązania takie jak projektory, hologram oraz „dźwięki przeszłości” wprowadzają odwiedzających w klimat renesansowego Lublina i zachęcają do poznania historii swojego miasta.

  Miejsce: ul. Rynek 8


  Partnerzy
 • 14:30 Dom Słów – Izba Drukarstwa – zwiedzanie

  Dom Słów –  Izba Drukarstwa – zwiedzanie Dom Słów to interdyscyplinarna instytucja kulturalno– edukacyjna, będąca częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.
  Opowiadając o Lublinie, jego przyszłości i współczesnym charakterze, ważne jest, by pamiętać o znaczeniu słowa, zarówno mówionego, jak i drukowanego w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. W związku tym zapraszamy do Izby Drukarstwa, w której poznamy tajniki drukarstwa tradycyjnego oraz dziedzictwo historyczne w zakresie działalności lubelskiej opozycji okresu PRL.

  Miejsce: Dom Słów, ul. Żmigród 1


   


  Partnerzy
 • 15:00 Śledztwo w Archiwum Kryminalnym Lublin, rok 1936

  „Zlecenie, które dostaliście, już na dzień dobry pachniało podejrzanie. Nie wzięlibyście go, gdybyście od dwóch miesięcy nie zalegali z czynszem, a od miesiąca z pensją dla sekretarki. Prywatny detektyw nie opływa w dostatki nawet w amerykańskich filmach, co dopiero w naszej umęczonej Rzeczpospolitej. – Błogosławionej pamięci Leo Mehringer, za życia marszand, obecnie denat, Rynek 8, tuż przy komisariacie – powiedziała przez telefon takim głosem, że tylko nagrać na płytę i rozkoszować się w samotne wieczory. – Nie boicie się chyba naruszyć policyjnych pieczęci?”

  Weź udział w kryminalnej grze escape room w atmosferze przedwojennego Lublina. Rozwiąż zagadki, zmierz się z czasem i pamiętaj – ucieczka z pokoju to dopiero początek...

  Miejsce: Archiwum Kryminalne, ul.Rynek 8

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


   


  Partnerzy
 • 15:00 Lublin City-Tour: Lubelski renesans i barok

  Impreza „Lublin City-Tour: Lubelski renesans i barok” powinna zwrócić nam uwagę, że Lublin znany jest nie tylko z renesansu, którego lokalna nazwa otrzymała przymiotnik „lubelski”. Mamy na trasie arcydzieła tego stylu – kościoły św. Pawła i św. Józefa, wnętrza bazyliki i kościół Wniebowzięcia NMP. Mamy też mieszczańskie kamienice z attykami i hermami. Ale Lublin jest też miastem baroku! Wzorcową budowlą dla tego stylu w katalogach historii sztuki jest katedra, a zwłaszcza iluzjonistyczna polichromia J. Meyera. Inne obiekty sakralne, typowe dla tego stylu, to: kompleks seminarium duchownego z kościołem Przemienia Pańskiego, kościół św. Piotra (przebudowany z budowli renesansowej) i stojący z dala od naszej trasy – kościół św. Eliasza. Lubelski barok jest obecny również w innych obiektach, gdzie świątynie są wypełnione postaciami świętych, w nienaturalnych pozach, zgodnie z koncepcją tego stylu – u dominikanów i u św. Pawła. Barok w architekturze świeckiej jest mniej eksponowany – możemy oglądać hełm na Bramie Krakowskiej i dawny pałac Czartoryskich, stojący na rogu Placu Litewskiego. Barokową formę mają też reliefy na ścianach seminarium duchownego.

  Miejsce zbiórki: Plac Zamkowy - przy schodach, przy ul. Kowalskiej.

   

   


  Partnerzy
 • 15:00 Lubelska Trasa Podziemna – zwiedzanie

  Lubelska Trasa Podziemna to niemal 300-metrowa atrakcja turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta, powstała w wyniku połączenia kilkunastu z licznych staromiejskich piwnic, których historia sięga początku XVI w. Trasa ma charakter turystyczno-edukacyjny. Spacer zabytkowymi piwnicami to jednocześnie wędrówka w czasie, pozwalająca odkryć przeszłość miasta. Rozwój przestrzenny Lublina przybliżają makiety, ukazujące przemiany osadnicze od wieku VIII aż po wiek XVIII. Punktem kulminacyjnym wędrówki jest ruchoma makieta powstała na podstawie obrazu  przedstawiającego wydarzenia Wielkiego Pożaru Lublina z 1719 r.

  Miejsce zbiórki: przy wejściu do Lubelskiej Trasy Podziemnej w budynku Trybunału Koronnego

  Uwaga: wiek uczestników - od 4 lat, wydarzenie niewskazane dla osób cierpiących na epilepsję, astmę i choroby serca.


   


  Partnerzy
 • 15:30 Zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną

  Wnętrza Piwnicy ukazują w ciekawy i nowoczesny sposób przeszłość Lublina oraz dorobek kulturalny miasta. Innowacyjne rozwiązania takie jak projektory, hologram oraz „dźwięki przeszłości” wprowadzają odwiedzających w klimat renesansowego Lublina i zachęcają do poznania historii swojego miasta.

  Miejsce: ul. Rynek 8


  Partnerzy
 • 16:00 Dom Słów – Izba Drukarstwa – zwiedzanie

  Dom Słów –  Izba Drukarstwa – zwiedzanie Dom Słów to interdyscyplinarna instytucja kulturalno– edukacyjna, będąca częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.
  Opowiadając o Lublinie, jego przyszłości i współczesnym charakterze, ważne jest, by pamiętać o znaczeniu słowa, zarówno mówionego, jak i drukowanego w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. W związku tym zapraszamy do Izby Drukarstwa, w której poznamy tajniki drukarstwa tradycyjnego oraz dziedzictwo historyczne w zakresie działalności lubelskiej opozycji okresu PRL.

  Miejsce: Dom Słów, ul. Żmigród 1


   


  Partnerzy
 • 16:30 Śledztwo w Archiwum Kryminalnym Lublin, rok 1936

  „Zlecenie, które dostaliście, już na dzień dobry pachniało podejrzanie. Nie wzięlibyście go, gdybyście od dwóch miesięcy nie zalegali z czynszem, a od miesiąca z pensją dla sekretarki. Prywatny detektyw nie opływa w dostatki nawet w amerykańskich filmach, co dopiero w naszej umęczonej Rzeczpospolitej. – Błogosławionej pamięci Leo Mehringer, za życia marszand, obecnie denat, Rynek 8, tuż przy komisariacie – powiedziała przez telefon takim głosem, że tylko nagrać na płytę i rozkoszować się w samotne wieczory. – Nie boicie się chyba naruszyć policyjnych pieczęci?”

  Weź udział w kryminalnej grze escape room w atmosferze przedwojennego Lublina. Rozwiąż zagadki, zmierz się z czasem i pamiętaj – ucieczka z pokoju to dopiero początek...

  Miejsce: Archiwum Kryminalne, ul. Rynek 8

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


   


  Partnerzy
 • 17:00 Lublin City-Tour: Place Lublina

  Trasa prowadzi z Placu Zamkowego, skąd widać zamek i Stare Miasto, a następnie – po wyjechaniu z Alei Tysiąclecia – prowadzi przez najstarszą część lubelskiego Śródmieścia. Wobec zamiany Placu Litewskiego na deptak, trasa prowadzi na ul. 3 Maja, skręca na ul. I Armii Wojska Polskiego, dalej przez ul. Ewangelicką prowadzi traktem Krakowskie Przedmieście w stronę Placu Litewskiego. Dalej trasa prowadzi ulicami: Kołłątaja, Hempla, Okopową na ul. Narutowicza. Po drodze mijamy obiekty kultury, szkoły i zabytkowe kościoły. Przy ul. Wyszyńskiego oglądamy gmach seminarium duchownego, gdzie na zewnętrznych ścianach budynku znajdują się reliefy – medaliony, przedstawiające poczet królów Polski. Wjeżdżamy na Plac Katedralny, skąd podziwiamy arcydzieło sztuki barokowej – katedrę, znaną z obrazu MB Płaczącej. Polecamy naszym gościom obejrzenie zakrystii akustycznej i skarbca, gdzie potwierdza się stara zasada „cudze chwalicie – swego nie znacie”. Mijamy ratusz i Bramę Krakowską, później zjeżdżamy ul. Lubartowską i ul. Kowalską na Plac Zamkowy.

  Miejsce zbiórki: Plac Zamkowy - przy schodach, przy ul. Kowalskiej


  Partnerzy
 • 17:00 Skarby Kościoła Nawrócenia św. Pawła

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła stoi dumnie od wieków przy dawnym trakcie lubelskim na Kraków. Tak często mijany obojętnie stanowi jeden z piękniejszych przykładów lubelskiego renesansu. Kryje w sobie niesamowite wnętrze i historie - tajemniczą skrzynię po legendarnym skarbie, relikwie m.in.: św. Walentego, cudowny obraz patrona Lublina – św. Antoniego i prawdopodobnie największą liczbą rzeźbionych aniołów w Lublinie. Zapraszamy do zwiedzania tych, którzy chcą zgłębić nie tylko historię Kościoła, ale przede wszystkim historię Lublina, w którą obiekt ten wpisał się nierozerwalnie.

  Miejsce zbiórki: wejście główne do kościoła, ul. Bernardyńska 5


   


  Partnerzy
 • 19:00 Sezon z duchami

  Czy wiesz, że w starym, poczciwym Lublinie są miejsca, które kiedyś obchodzono szerokim łukiem, a ludzie bali się o nich mówić? Czy chcesz „spotkać” ducha sprzed 400 lat? Weź udział w „Sezonie z duchami” i zobacz te miejsca w Lublinie, gdzie straszyło, straszy lub powinno straszyć!

  Miejsce zbiórki: Plac Wolności - Fontanna

  Uwaga: wydarzenie dla osób o mocnych nerwach


  Partnerzy