Rezygnacja

6 maja

 • 09:00 Wehikuł czasu – czyli rowerem przez 700 lat Lublina

  Stowarzyszenie „Rowerowy Lublin” zaprasza rowerzystów na grę miejską pt. „Wehikuł czasu - czyli rowerem przez 700 lat Lublina”. Uczestnicy, przemieszczając się wyłącznie na rowerach, będą wykonywać szereg zadań. Podczas konkurencji będzie można sprawdzić swoją znajomość historii miasta Lublina i jego topografii, a także wziąć udział w konkurencjach „niespodziankach”. Wśród uczestników gry, po jej zakończeniu, zostaną rozlosowane ciekawe nagrody, a swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami będzie można podzielić się przy wspólnym ognisku.

  Miejsce zbiórki: dziedziniec Zamku Lubelskiego

  Uwaga: każdy uczestnik musi posiadać w dniu GRY sprawny rower wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także telefon komórkowy (min. jeden telefon na zespół dwuosobowy).
  Z uwagi na miejski charakter i poruszanie się m.in. po drogach publicznych oraz ścieżkach rowerowych uczestnicy GRY poruszać się będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy zalecają jazdę w kaskach rowerowych oraz używanie kamizelek odblaskowych i/lub innych elementów zwiększających widoczność uczestników na drodze. Warunkiem uczestnictwa w Grze będzie podpisanie przez każdego uczestnika stosownego oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy, jakich doznają uczestnicy imprezy w czasie przejazdu oraz że ubezpieczenie NNW leży po stronie uczestnika. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Gry Miejskiej”.


   


  Partnerzy
 • 09:00 Konkursowe realizacje architektoniczne Lublina – Od historii do współczesności

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Wystawa ma na celu prezentację wybranych ważnych dla miasta obiektów zrealizowanych w przestrzeni publicznej w wyniku otwartych konkursów architektonicznych organizowanych już od wieku XIX po czasy obecne. Wśród prezentowanych obiektów znalazły się między innymi Teatr Osterwy, kampus UMCS, Centrum Spotkania Kultur i wiele innych, mniej lub bardziej znanych realizacji. Seria fotogramów opatrzonych komentarzem wzbogaca wiedzę o historii miasta w zakresie dotychczas nieprezentowanym, potwierdzającym kontynuowanie przez współczesnych twórców, rozpoczętej przed wiekami wysokiej kultury architektonicznej.

  Terminy: 
  od 28 IV do 6 V (z wyjątkiem 30 IV, 1,3.V) w godz.9.00 – 17.00 – wystawa fotogramów,

  28 IV (piątek) 12.00 – 13.00 – otwarcie wystawy z prezentacją,

  29 IV (sobota) 12.00 – 13.00 – spotkanie prezentacyjne,

  5 V (piątek) 12.00 – 13.00 – spotkanie prezentacyjne

  Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.  H. Łopacińskiego -  Galeria HOL, ul. Narutowicza 4


   


  Partnerzy
 • 09:00 Lublin City-Tour: Trasa dla dzieci

  W pakiecie ofert jest również „Lublin City-Tour: Trasa dla dzieci”, dla których największą atrakcją jest sama jazda busem elektrycznym. Wszystkie siedzenia mają pasy bezpieczeństwa. Trasa zaczyna się w zatoczce przy Placu Katedralnym. Dzieci zapoznają się terminologią z dziedziny historii i historii sztuki. Zobaczą główny kościół diecezji – katedrę, Wieżę Trynitarską, pełniącą funkcję dzwonnicy. Natępnie dowiedzą się – skąd wzięła się tak dziwna nazwa wieży. Przy ratuszu dowiedzą się, jak nazywa się najważniejszy urzędnik w mieście i jak nazywał się jego poprzednik w dawnych wiekach. Dowiedzą się, kto i kiedy nadał Lublinowi prawa miejskie i skąd wzięła się nazwa placu. Przy Bramie Krakowskiej zwrócimy uwagę na wzmocnienie jej obronności przez tzw. przedbramie. Dzieci dowiedzą się, że w miejscu drogi była kiedyś sucha fosa, zasypana ponad czterysta lat temu, a na placu przed bramą, zwanym korcami, handlowano kiedyś towarami sypkimi. Stąd też jest powiedzenie: „dobrać się jak w korcu maku” – tak wyjątkowo trafić na siebie. Po zjechaniu ulicą Lubartowską zawracamy do góry, ulicą Staszica, ulicą Świętoduską i dalej – ulicą Królewską wracamy na Plac Katedralny.

  Miejsce zbiórki: zatoczka na ul. Królewskiej – przy Placu Katedralnym


  Partnerzy
 • 09:20 Lublin City-Tour: Trasa dla dzieci

  W pakiecie ofert jest również „Lublin City-Tour: Trasa dla dzieci”, dla których największą atrakcją jest sama jazda busem elektrycznym. Wszystkie siedzenia mają pasy bezpieczeństwa. Trasa zaczyna się w zatoczce przy Placu Katedralnym. Dzieci zapoznają się terminologią z dziedziny historii i historii sztuki. Zobaczą główny kościół diecezji – katedrę, Wieżę Trynitarską, pełniącą funkcję dzwonnicy. Natępnie dowiedzą się – skąd wzięła się tak dziwna nazwa wieży. Przy ratuszu dowiedzą się, jak nazywa się najważniejszy urzędnik w mieście i jak nazywał się jego poprzednik w dawnych wiekach. Dowiedzą się, kto i kiedy nadał Lublinowi prawa miejskie i skąd wzięła się nazwa placu. Przy Bramie Krakowskiej zwrócimy uwagę na wzmocnienie jej obronności przez tzw. przedbramie. Dzieci dowiedzą się, że w miejscu drogi była kiedyś sucha fosa, zasypana ponad czterysta lat temu, a na placu przed bramą, zwanym korcami, handlowano kiedyś towarami sypkimi. Stąd też jest powiedzenie: „dobrać się jak w korcu maku” – tak wyjątkowo trafić na siebie. Po zjechaniu ulicą Lubartowską zawracamy do góry, ulicą Staszica, ulicą Świętoduską i dalej – ulicą Królewską wracamy na Plac Katedralny.

  Miejsce zbiórki: zatoczka na ul. Królewskiej – przy Placu Katedralnym


  Partnerzy
 • 09:30 Przemysłowy Lublin - wycieczka rowerowa

  Wycieczka rowerowa „Przemysłowy Lublin” to propozycja przygotowana przez Lubelski Klub Turystyki Kolarskiej Welocyped działający przy PTTK Oddziale Miejskim w Lublinie. Trasa wycieczki wiedzie ulicami Lublina, ukazując dawne fabryki i zakłady przemysłowe Lublina, zlokalizowane głównie na terenie dzisiejszych dzielnic Kośminek, Bronowice i Piaski. Podczas wycieczki zostaną również wspomniani właściciele – przemysłowcy tacy jak Moritz, Plage, Laśkiewicz czy Wolski oraz ich dokonania filantropijne dla miasta.

  Miejsce zbiórki: CH Gala, ul. Fabryczna

  uwaga: partner ubezpiecza uczestników NNW, w związku z tym bezwzględnie na minimum 3 dni przed imprezą, po otrzymaniu sms-em potwierdzenia udziału w imprezie należy przesłać na adres mailowy pttklublin@wp.pl następujące dane osobowe niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszkania. Każdy uczestnik wycieczki musi posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uwagi na miejski charakter i poruszanie się m.in. po drogach publicznych oraz ścieżkach rowerowych uczestnicy wycieczek poruszać się będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy zalecają jazdę w kaskach rowerowych oraz używanie kamizelek odblaskowych i/lub innych elementów zwiększających widoczność uczestników na drodze.


  Partnerzy
 • 09:40 Lublin City-Tour: Trasa dla dzieci

  W pakiecie ofert jest również „Lublin City-Tour: Trasa dla dzieci”, dla których największą atrakcją jest sama jazda busem elektrycznym. Wszystkie siedzenia mają pasy bezpieczeństwa. Trasa zaczyna się w zatoczce przy Placu Katedralnym. Dzieci zapoznają się terminologią z dziedziny historii i historii sztuki. Zobaczą główny kościół diecezji – katedrę, Wieżę Trynitarską, pełniącą funkcję dzwonnicy. Natępnie dowiedzą się – skąd wzięła się tak dziwna nazwa wieży. Przy ratuszu dowiedzą się, jak nazywa się najważniejszy urzędnik w mieście i jak nazywał się jego poprzednik w dawnych wiekach. Dowiedzą się, kto i kiedy nadał Lublinowi prawa miejskie i skąd wzięła się nazwa placu. Przy Bramie Krakowskiej zwrócimy uwagę na wzmocnienie jej obronności przez tzw. przedbramie. Dzieci dowiedzą się, że w miejscu drogi była kiedyś sucha fosa, zasypana ponad czterysta lat temu, a na placu przed bramą, zwanym korcami, handlowano kiedyś towarami sypkimi. Stąd też jest powiedzenie: „dobrać się jak w korcu maku” – tak wyjątkowo trafić na siebie. Po zjechaniu ulicą Lubartowską zawracamy do góry, ulicą Staszica, ulicą Świętoduską i dalej – ulicą Królewską wracamy na Plac Katedralny.

  Miejsce zbiórki: zatoczka na ul. Królewskiej – przy Placu Katedralnym


  Partnerzy
 • 10:00 Spacer herstoryczny śladami lubelskich artystek i działaczek kultury

  Tym razem na wspólny spacer zapraszają artystki i kobiety związane z kulturą. Przewodniczkami i bohaterkami będą m.in. Franciszka Arnsztajnowa, Janina Miłosiowa, Alina Wawrzosek. Spacer przebiegać będzie ulicami Starego Miasta i Śródmieścia.

  Miejsce zbiórki: przy Bibliotece KUL, ul. Chopina 27


  Partnerzy
 • 10:00 Spacer „Industrialny Lublin” 

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Zapraszamy na spacer, który zapozna nas z historią dawnego Lublina rozjaśnionego światłem latarni gazowych. Dzięki wyobraźni będziemy przenosić się na ulice wypełnione turkotem dorożek,  świstem pierwszych odjeżdżających pociągów, warkotem startujących samolotów o dumnej nazwie „Lublin” produkowanych w fabryce Plagego i Laśkiewicza, czy myśliwskich Ansaldo A-1 Balilla.

  Miejsce zbiórki: Hol Dworca Głównego PKP


  Partnerzy
 • 10:00 Spacer historyczny „Lublin 1917-2017”  

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Spacer historyczny „Lublin 1917-2017”   Uczestnicy wyruszą w podróż przez XX-wieczny  Lublin, który ogarnięty był euforią z racji odzyskania niepodległości, a następnie pogrążony w mrocznym okresie okupacji niemieckiej w latach 1939–1944. W tym czasie Lublin był dwukrotnie tymczasową stolicą kraju w 1918 i 1944 roku. Przewodnicy pokażą miasto w czasach komunizmu i w latach 80, czyli okresie przekształceń politycznych dokonujących się za sprawą ruchu związkowego „Solidarność”. Na zakończenie wędrówki uczestnicy zobaczą najnowsze oblicze miasta - Centrum Konferencyjne i Centrum Spotkania Kultur .

  Miejsce zbiórki: przy pomniku Marii Curie - Skłodowskiej na Miasteczku Akademickim


  Partnerzy
 • 10:00 Gra miejska „Symbole Lublina” 

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Gra miejska „Symbole Lublina” Impreza w formie gry miejskiej jest adresowana do uczniów szkół podstawowych. Stanowi ważny element przygotowania najmłodszych mieszkańców do obchodów 700 rocznicy lokacji miasta Lublina na prawie magdeburskim. Główną atrakcją gry miejskiej będzie spotkanie z lubelskim hejnalistą Tadeuszem Godziszem lub Piotrem Ścibakiem. Na zakończenie gry uczestnicy otrzymają nagrody –  regionalne ciastko „lubelskie rożki”.

  Miejsce zbiórki: przed wejściem do Zamku Lubelskiego


  Partnerzy
 • 10:00 Lubelskie zagadki z audioguidem – gra miejska

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Uczestnicy gry wypożyczają audioprzewodniki w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Dodatkowo otrzymują kartę pytań odnoszących się do szlaku staromiejskiego oraz jubileuszu nadania Lublinowi praw miejskich. Osoby, które dobrze wykonają zadanie otrzymają pamiątkowy dyplom. Dodatkowe informacje: wypożyczenie audioguide’a jest bezpłatne. Wymagane jest wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości 100 zł za każde wypożyczone urządzenie, okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie karty wypożyczenia. Dostępna jest także anglojęzyczna wersja zabawy.

  Miejsce: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1/3

  uwaga: wydarzenie dostępne w godzinach 10.00-17.00 do wyczerpania audioprzewodników (dostępnych jest 30 zestawów)


  Partnerzy
 • 10:00 Quest Lublin 700

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Poznaj historię Lublina zagłębiając się w magiczne zaułki Starego Miasta. Pomoże ci w tym Quest Lublin 700, z którym dotrzesz zarówno do miejsc znanych, jak i tych mniej uczęszczanych. Na osoby, które prawidłowo odgadną hasło czeka pamiątkowy dyplom z najstarszą znaną pieczęcią Lublina. Życzymy wspaniałej zabawy!

  Miejsce: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1/3

  uwaga: wydarzenie dostępne w godzinach 10.00-17.00 do wyczerpania kart questowych


  Partnerzy
 • 10:00 Odkryj Lublin z mapą

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Głównym założeniem imprezy jest pokazanie jej uczestnikom przeróżnych zakątków zlokalizowanych w szeroko pojętym centrum Lublina. Do zakątków tych uczestnicy docierają samodzielnie, korzystając ze specjalnie opracowanej mapy. Tam czekają na nich pytania  i zagadki. Odpowiedź można znaleźć na miejscu, nie jest tu wymagana wiedza książkowa. Odbiorcami mogą być osoby w różnym wieku: od dzieci pod opieką dorosłych, przez młodzież, po osoby pełnoletnie. Do wyboru jest 5 znanych tras i zupełnie nowa trasa nr 6 nawiązująca do 700 rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich. Dwie trasy, w tym najnowsza, będą dostępne w języku angielskim.

  Miejsce zbiórki: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, namiot od strony Bramy Krakowskiej


   


  Partnerzy
 • 10:00 Spływ rodzinny z Prawiednik

  Wspólny spływ kajakowy okaże się z pewnością wspaniałą przygodą dla rodzin z dziećmi. Poza  wysiłkiem na świeżym powietrzu, odkrywaniem nowych miejsc zazwyczaj nieosiągalnych z lądu, uczestnicy mają możliwość bezpośrednio obcować z przyrodą i podziwiać jej piękno. Do dyspozycji są wygodne, nowe kajaki, doskonałe do pokonania ok. dwugodzinnej trasy. Na zakończenie wyprawy na uczestników będzie czekał rozpalony grill, miejsce piknikowe i plac zabaw dla dzieci.

  Miejsce zbiórki: parking przy  ul. Krężnickiej 6 skąd nastąpi transport uczestników busem na start.

  Uwaga: udział dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia jest możliwy pod opieką opiekunów prawnych. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  Program imprezy: zbiórka, przewóz uczestników do Prawiednik, spływ do Ośrodka na Marinie, koniec spływu. Po zakończeniu – piknik oraz wspólne grillowanie. Organizator zapewnia ognisko  i produkty żywnościowe na piknik - napoje we własnym zakresie.


   


  Partnerzy
 • 10:00 Lublin City-Tour: Trasa dla dzieci

  W pakiecie ofert jest również „Lublin City-Tour: Trasa dla dzieci”, dla których największą atrakcją jest sama jazda busem elektrycznym. Wszystkie siedzenia mają pasy bezpieczeństwa. Trasa zaczyna się w zatoczce przy Placu Katedralnym. Dzieci zapoznają się terminologią z dziedziny historii i historii sztuki. Zobaczą główny kościół diecezji – katedrę, Wieżę Trynitarską, pełniącą funkcję dzwonnicy. Natępnie dowiedzą się – skąd wzięła się tak dziwna nazwa wieży. Przy ratuszu dowiedzą się, jak nazywa się najważniejszy urzędnik w mieście i jak nazywał się jego poprzednik w dawnych wiekach. Dowiedzą się, kto i kiedy nadał Lublinowi prawa miejskie i skąd wzięła się nazwa placu. Przy Bramie Krakowskiej zwrócimy uwagę na wzmocnienie jej obronności przez tzw. przedbramie. Dzieci dowiedzą się, że w miejscu drogi była kiedyś sucha fosa, zasypana ponad czterysta lat temu, a na placu przed bramą, zwanym korcami, handlowano kiedyś towarami sypkimi. Stąd też jest powiedzenie: „dobrać się jak w korcu maku” – tak wyjątkowo trafić na siebie. Po zjechaniu ulicą Lubartowską zawracamy do góry, ulicą Staszica, ulicą Świętoduską i dalej – ulicą Królewską wracamy na Plac Katedralny.

  Miejsce zbiórki: zatoczka na ul. Królewskiej – przy Placu Katedralnym


  Partnerzy
 • 10:30 Spacer szlakiem Komisarza Maciejewskiego - Spacer II – Czwartek

  Spacery szlakiem komisarza Maciejewskiego Bardzo lubiane spacery po raz kolejny pojawią się podczas „Sezonu Lublin”. Tym razem do wyboru będą trzy trasy. Przeznaczone są szczególnie dla tych, którzy przez twórczość Marcina Wrońskiego „zarwali” niejedną noc. Szlak wiedzie przez nieco mroczne i tajemnicze a nawet  niebezpieczne miejsca. Bądźcie ostrożni...

  Miejsce zbiórki: róg ul. Staszica i ul. Zielonej – Pałac Potockich

   

   


  Partnerzy
 • 10:30 700 lat lubelskiej kuchni - warsztaty kulinarne dla dorosłych

  Kasza... to ona królowała już wieki temu na lubelskich stołach i będzie również królową tegorocznych warsztatów kulinarnych - 700 lat lubelskiej kuchni. Pod okiem kucharza każdy uczestnik zgłębi receptury i tajniki przygotowywania regionalnych dań wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Lubelskiego. Zapraszamy serdecznie osoby dorosłe oraz seniorów. Czekamy na wszystkich lubiących  gotować i ciekawych smaków lokalnej kuchni.  Szczegóły aktualnego menu na stronie www.krajka-lublin.pl

  Miejsce zbiórki: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Królewska 15

  Uwaga: wiek uczestników – minimum 16 lat


  Partnerzy
 • 11:00 Żydzi w Lublinie. Szlak Pamięci.

  Spacer granicami getta W trakcie tego spaceru usłyszymy o tragicznej historii getta na Podzamczu oraz Zagłady lubelskich Żydów. Idąc wzdłuż dawnych granic getta zobaczymy jego nowe upamiętnienie w przestrzeni miasta, obejrzymy też 100-metrowy mural przedstawiający dawne ulice żydowskiego miasta.

  Miejsce zbiórki: Plac Zamkowy - przy schodach


   


  Partnerzy
 • 11:00 Wycieczka „Szlakiem legend lubelskich”

  Wycieczki są propozycją skierowaną do najmłodszych odkrywców. Podczas spaceru po Starym Mieście dzieci poznają historię miasta poprzez najciekawsze lubelskie opowieści i podania. Towarzyszyć im będzie miejski przewodnik oraz lubelski koziołek. Impreza ma charakter interaktywny, pobudzający wyobraźnię dzieci, zachęcający do aktywnego udziału w odkrywaniu tajemnic Lublina.

  Miejsce zbiórki: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1/3


  Partnerzy
 • 11:00 Szlakiem niemieckiej okupacji Lublina

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Zwiedzanie miejsc związanych z funkcjonowaniem władz okupacyjnych i aparatu terroru w latach 1939–1944 W latach 1939–1944 Lublin jako stolica dystryktu położonego w Generalnym Gubernatorstwie spełniał szczególną rolę w działaniach niemieckiego okupanta. Miasto było nie tylko siedzibą regionalnych władz policji i SS, wojskowych oraz cywilnych, ale również centrum dowodzenia jedną z największych zbrodni reżimu narodowo-socjalistycznego – „Akcją Reinhardt”, w wyniku której zamordowano ok. 1,7 miliona Żydów. Podczas spaceru przewodnicy Państwowego Muzeum na Majdanku oprowadzą po ważnych, lecz często zapomnianych miejscach związanych z niemiecką okupacją Lublina. Trasa rozpocznie się na Wieniawie i poprowadzi poprzez śródmiejską „dzielnicę niemiecką” i zlokalizowane na Starym Mieście oraz Podzamczu getto. Jej ostatnim punktem będzie Zamek Lubelski, który w czasie wojny spełniał rolę centralnego więzienia regionu lubelskiego.

  Miejsce zbiórki: przy bramie kościoła garnizonowego (parafia cywilnowojskowa przy Al. Racławickich 20)


  Partnerzy
 • 11:00 Lublin City-Tour: Panorama Lublina z doliny Bystrzycy

  Trasa ta jest mało spopularyzowana wśród turystów. Widok Starego Miasta z Zamkowych Tarasów i wieży zamkowej ukazuje tylko część fantastycznych krajobrazów miasta, którą uzupełnia rozległa panorama z Alei Unii Lubelskiej. Trasa nie jest atrakcyjna dla pieszych ze względu na brak ciągów komunikacyjnych z ulicami: Misjonarską, Przemysłową i Zamojską. Pozostaje więc dłuższy objazd – prawie pod most na Bystrzycy. Teren po dawnej słodowni kontrastuje z pięknym, potężnym kompleksem kościelno-klasztornym dominikanów, nazywanym Lubelskim Wawelem, gmachem katedry i kompleksem obecnego seminarium duchownego. Widoczne z daleka reliefy na seminarium w kształcie medalionów, o średnicy ponad metra, przedstawiają poczet królów Polski.Widok znad rzeki Bystrzycy częściowo odzwierciedla najstarszy wizerunek Lublina ze sztychu Brauna i Hogenberga, sprzed czterystu lat. Uzupełnieniem trasy jest przejazd przez Żmigród, obok gmachu seminarium duchownego, gdzie znajdują się reliefy z pocztem królów Polski.

  Miejsce zbiórki: Plac Zamkowy - przy schodach, przy ul. Kowalskiej


  Partnerzy
 • 11:00 Dom Słów – Izba Drukarstwa – zwiedzanie

  Dom Słów –  Izba Drukarstwa – zwiedzanie Dom Słów to interdyscyplinarna instytucja kulturalno– edukacyjna, będąca częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.
  Opowiadając o Lublinie, jego przyszłości i współczesnym charakterze, ważne jest, by pamiętać o znaczeniu słowa, zarówno mówionego, jak i drukowanego w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. W związku tym zapraszamy do Izby Drukarstwa, w której poznamy tajniki drukarstwa tradycyjnego oraz dziedzictwo historyczne w zakresie działalności lubelskiej opozycji okresu PRL.

  Miejsce: Dom Słów, ul. Żmigród 1


   


  Partnerzy
 • 12:00 Śledztwo w Archiwum Kryminalnym Lublin, rok 1936

  „Zlecenie, które dostaliście, już na dzień dobry pachniało podejrzanie. Nie wzięlibyście go, gdybyście od dwóch miesięcy nie zalegali z czynszem, a od miesiąca z pensją dla sekretarki. Prywatny detektyw nie opływa w dostatki nawet w amerykańskich filmach, co dopiero w naszej umęczonej Rzeczpospolitej. – Błogosławionej pamięci Leo Mehringer, za życia marszand, obecnie denat, Rynek 8, tuż przy komisariacie – powiedziała przez telefon takim głosem, że tylko nagrać na płytę i rozkoszować się w samotne wieczory. – Nie boicie się chyba naruszyć policyjnych pieczęci?”

  Weź udział w kryminalnej grze escape room w atmosferze przedwojennego Lublina. Rozwiąż zagadki, zmierz się z czasem i pamiętaj – ucieczka z pokoju to dopiero początek...

  Miejsce: Archiwum Kryminalne, ul. Rynek 8

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


   


  Partnerzy
 • 12:00 Labirynt miasta

  Na to wydarzenie nie obowiązują zapisy.

  Projekt "Labirynt miasta" odbędzie się w siedzibie Galerii Labirynt przy ul. Popiełuszki 5 oraz w jej najbliższym otoczeniu, czyli w przestrzeni terenów zielonych dzielnicy Wieniawa. W ramach projektu odbędą się wydarzenia, takie jak: oprowadzanie kuratorskie po wystawie sztuki dla dzieci pt. Zamknij oczy!, warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, które pozwolą uczestnikom przy pomocy urządzenia camera obscura spojrzeć na miasto inaczej niż zwykle. Ciekawym doświadczeniem będzie tworzenie miejskiego ogródka społecznego, gra miejska w otoczeniu Galerii Labirynt, a także pokaz filmowy. Wydarzenie dostępne w godzinach 12.00-19.00.

  Szczegółowy program wydarzenia:

  12:00 - 13:00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie sztuki współczesnej dla dzieci "Zamknij oczy!"

  Wydarzenie skierowane jest do dzieci w wieku 3-12 lat oraz ich rodziców. Ekspozycja złożona będzie z prac najważniejszych polskich artystów, którzy na zaprezentują interaktywne dzieła sztuki, dostosowane do potrzeb najmłodszych odbiorców kultury. Głównym założeniem wystawy jest umożliwienie odbierania dzieł sztuki wszystkimi zmysłami, do czego nawiązuje tytuł ekspozycji "Zamknij oczy!". Podczas zwiedzania uczestnicy wnikną w przestrzeń ekspozycji za pomocą wszystkich zmysłów oraz poznają najważniejsze informacje, dotyczące współczesnych artystów, uczestniczących w wystawie.

  13:00 - 15:00 Warsztaty "Nowe spojrzenie w miasto"

  Wydarzenie skierowane jest do dzieci w wieku 6-12 lat oraz ich rodziców. Podczas warsztatów uczestnicy pracować będą na starych fotografiach, przedstawiających Lublin. Wspólnie porównamy je z tym w jaki sposób wygląda miasto obecnie. Szczególnie zaś zwrócimy uwagę na sztukę współczesną, obecną w miejskim krajobrazie. W części praktycznej warsztatów uczestnicy spojrzą na miejską przestrzeń za pomocą własnoręcznie skosntruowanych urządzeń optycznych pn. camera obscura oraz wykonają prace, dotyczące miast przyszłości.

  15:00 - 17:00 Warsztaty "Miejski Ogród Społeczny na Wieniawie"

  Zajęcia otwarte, skierowane do wszystkich. Warsztaty odbęda się w plenerze, na terenie zielonym przed Galerią Labirynt. Podczas spotkania będzie miała miejsce rozmowa na temat ogrodniczej historii dzielnicy Wieniawa oraz wspólne obsadzanie skrzynek roślinami. Warsztat zainspirowany został przez projekt Nieużytki sztuki Elżbiety Jabłońskiej w ramach którego przed Galerią powstały podwyższone grządki oddane do uprawy mieszkańcom miasta. Pomysł znalazł swoich licznych odbiorców i pokazał, że jest wielka potrzeba inicjatyw integrujących, skupionych wokół uprawy ziemi, własnego ogródka. Poprzez zabawę, kolektywne działania, otwarty dialog będziemy zastanawiać się jak lepiej funkcjonować w naszym środowisku lokalnym. Zależy nam na stworzeniu wspólnej przestrzeni, która będzie miejscem odpoczynku, sąsiedzkich pogawędek, twórczego spędzania czasu wolnego. Działanie to charakteryzuje się także długoterminowym efektem ponieważ spotkania w okół ogrodów będą następnie kontynuowane w kolejnych miesiącach letnich.

  16:00 - 17:00 "Graj w sztukę!" - gra miejska w przestrzeni Galerii

  Zajęcia skierowane do osób dorosłych. To forma gry miejskiej, która tym razem rozegra się we wnętrzu – „planszę” stanowić będzie budynek Galerii Labirynt oraz przestrzeń dzielnicy Wieniawa. Podzieleni na zespoły uczestnicy będą rozwiązywać zagadki dotyczące sztuki, a tym samym zdobywać kolejne punkty i poznawać Galerię od wewnątrz. Gwarantujemy: dobrą zabawę, szybkie tempo, garść informacji na temat Galerii i sztuki współczesnej, a także nagrody.

  17:00 - 19:00 "Lubelska premiera filmowa"

  Propozycja filmowa dla dorosłych. Wydarzenie będzie miało na celu zapoznanie dorosłego odbiorcy z wybranym filmem niekomercyjnym, którego premiera będzie miała miejsce na wiosnę 2017 roku. W zeszłym roku ogromnym zainteresowaniem publiczności cieszył się film "Performer". Korzystając z faktu, iż filmy niekomercyjne są niezwykle trudno dostępne dla obiorców, chcemy wyjść publiczności naprzeciw, prezentując wybraną pozycję, która ukaże się na początku następnego roku.

  Miejsce: Galeria Labirynt, ul. ks.  J. Popiełuszki 5


   


  Partnerzy
 • 12:00 Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej z przewodnikiem

  Uczestnicy Sezonu zapoznają się z najciekawszymi ekspozycjami lubelskiego skansenu, w tym sektora Miasteczko i jego najnowszymi ekspozycjami, które zwiedzać można dopiero od kilku sezonów. Wycieczka będzie okazją do poznania historii rodzin, kultury materialnej (w tym rzemiosł, handlu i usług) lubelskich wsi i miasteczek.

  Miejsce zbiórki:  Recepcja Muzeum Wsi Lubelskiej


  Partnerzy
 • 13:00 Lublin City-Tour: Panorama Lublina z doliny Bystrzycy

  Trasa ta jest mało spopularyzowana wśród turystów. Widok Starego Miasta z Zamkowych Tarasów i wieży zamkowej ukazuje tylko część fantastycznych krajobrazów miasta, którą uzupełnia rozległa panorama z Alei Unii Lubelskiej. Trasa nie jest atrakcyjna dla pieszych ze względu na brak ciągów komunikacyjnych z ulicami: Misjonarską, Przemysłową i Zamojską. Pozostaje więc dłuższy objazd – prawie pod most na Bystrzycy. Teren po dawnej słodowni kontrastuje z pięknym, potężnym kompleksem kościelno-klasztornym dominikanów, nazywanym Lubelskim Wawelem, gmachem katedry i kompleksem obecnego seminarium duchownego. Widoczne z daleka reliefy na seminarium w kształcie medalionów, o średnicy ponad metra, przedstawiają poczet królów Polski.Widok znad rzeki Bystrzycy częściowo odzwierciedla najstarszy wizerunek Lublina ze sztychu Brauna i Hogenberga, sprzed czterystu lat. Uzupełnieniem trasy jest przejazd przez Żmigród, obok gmachu seminarium duchownego, gdzie znajdują się reliefy z pocztem królów Polski.

  Miejsce zbiórki: Plac Zamkowy - przy schodach, przy ul. Kowalskiej


  Partnerzy
 • 13:00 Dom Słów – Izba Drukarstwa – zwiedzanie

  Dom Słów –  Izba Drukarstwa – zwiedzanie Dom Słów to interdyscyplinarna instytucja kulturalno– edukacyjna, będąca częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.
  Opowiadając o Lublinie, jego przyszłości i współczesnym charakterze, ważne jest, by pamiętać o znaczeniu słowa, zarówno mówionego, jak i drukowanego w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. W związku tym zapraszamy do Izby Drukarstwa, w której poznamy tajniki drukarstwa tradycyjnego oraz dziedzictwo historyczne w zakresie działalności lubelskiej opozycji okresu PRL.

  Miejsce: Dom Słów, ul. Żmigród 1


   


  Partnerzy
 • 13:30 Śledztwo w Archiwum Kryminalnym Lublin, rok 1936

  „Zlecenie, które dostaliście, już na dzień dobry pachniało podejrzanie. Nie wzięlibyście go, gdybyście od dwóch miesięcy nie zalegali z czynszem, a od miesiąca z pensją dla sekretarki. Prywatny detektyw nie opływa w dostatki nawet w amerykańskich filmach, co dopiero w naszej umęczonej Rzeczpospolitej. – Błogosławionej pamięci Leo Mehringer, za życia marszand, obecnie denat, Rynek 8, tuż przy komisariacie – powiedziała przez telefon takim głosem, że tylko nagrać na płytę i rozkoszować się w samotne wieczory. – Nie boicie się chyba naruszyć policyjnych pieczęci?”

  Weź udział w kryminalnej grze escape room w atmosferze przedwojennego Lublina. Rozwiąż zagadki, zmierz się z czasem i pamiętaj – ucieczka z pokoju to dopiero początek...

  Miejsce: Archiwum Kryminalne, ul. Rynek 8

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


   


  Partnerzy
 • 13:30 700 lat lubelskiej kuchni - warsztaty kulinarne dla dorosłych

  Kasza... to ona królowała już wieki temu na lubelskich stołach i będzie również królową tegorocznych warsztatów kulinarnych - 700 lat lubelskiej kuchni. Pod okiem kucharza każdy uczestnik zgłębi receptury i tajniki przygotowywania regionalnych dań wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Lubelskiego. Zapraszamy serdecznie osoby dorosłe oraz seniorów. Czekamy na wszystkich lubiących  gotować i ciekawych smaków lokalnej kuchni.  Szczegóły aktualnego menu na stronie www.krajka-lublin.pl

  Miejsce zbiórki: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Królewska 15


  Partnerzy
 • 14:00 Podróże w czasie. Lublin Jagielloński – wycieczki dla dzieci

  Jak wyglądał Lublin Jagielloński? Jakie ważne wydarzenia związane są z tym okresem? Jak wyglądała ówczesna szkoła? Co można było kupić na jarmarku? Zapraszamy w podróż, tym razem królował będzie Lublin Jagielloński, a przewodnik który poprowadzi wycieczkę pomoże nam cofnąć się w czasie do roku, kiedy to podpisano w Lublinie pewien bardzo ważny dokument…

  Miejsce zbiórki: dziedziniec Zamku Lubelskiego

  Uwaga: wiek uczestników – minimum 6 lat


  Partnerzy
 • 14:00 Perła lubelskiego przemysłu

  Perła – Browary Lubelskie S.A. zaprasza do zwiedzania swoich podziemi, miejsca, gdzie jeszcze do niedawna warzono piwo. Uczestnicy wycieczki poznają m.in. bogatą historię Browaru, wydarzenia i postaci z nim związane. Dowiedzą się, jak wyglądał lubelski przemysł, a zwłaszcza browarnictwo w drugiej połowie XIX wieku. Zwiedzający będą mogli zobaczyć dawną warzelnię – miejsce uważane za „serce” każdego browaru. Zwieńczeniem podróży po zabytkowych zabudowaniach będzie degustacja różnego rodzaju piw oraz dobranych do nich potraw w Perłowej Pijalni Piwa.

  Miejsce zbiórki: Portiernia Perła – Browary Lubelskie S.A., ul. Bernardyńska 15

  Uwaga: wiek uczestników – minimum 18 lat


   


  Partnerzy
 • 14:00 Bystrzycą przez Lublin

  To propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby zwiedzić Lublin z perspektywy rzeki. Start zaplanowany jest przy tamie nad Zalewem Zemborzyckim, gdzie znajduje się pomost kajakowy. Trasa jest urozmaicona i ciekawa. Kończy się przy pomoście w rejonie ul. Firlejowskiej, skąd widać piękną panoramę Starego Miasta.

  Miejsce zbiórki: przy pomoście obok tamy nad Zalewem Zemborzyckim (między mostem na ulicy Żeglarskiej a tamą).

  Uwaga: udział dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia jest możliwy pod opieką opiekunów prawnych. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  Program imprezy: zbiórka, spływ do pomostu przy Firlejowskiej, koniec spływu.
  Uczestnicy wracają we własnym zakresie.

   


  Partnerzy
 • 14:30 Spacer szlakiem Komisarza Maciejewskiego - Spacer III – Śródmieście i Wieniawa

  Bardzo lubiane spacery po raz kolejny pojawią się podczas „Sezonu Lublin”. Tym razem do wyboru będą trzy trasy. Przeznaczone są szczególnie dla tych, którzy przez twórczość Marcina Wrońskiego „zarwali” niejedną noc. Szlak wiedzie przez nieco mroczne i tajemnicze a nawet  niebezpieczne miejsca. Bądźcie ostrożni...

  Miejsce zbiórki: róg ul. Staszica i ul. Zielonej – Pałac Potockich

   


  Partnerzy
 • 15:00 Śledztwo w Archiwum Kryminalnym Lublin, rok 1936

  „Zlecenie, które dostaliście, już na dzień dobry pachniało podejrzanie. Nie wzięlibyście go, gdybyście od dwóch miesięcy nie zalegali z czynszem, a od miesiąca z pensją dla sekretarki. Prywatny detektyw nie opływa w dostatki nawet w amerykańskich filmach, co dopiero w naszej umęczonej Rzeczpospolitej. – Błogosławionej pamięci Leo Mehringer, za życia marszand, obecnie denat, Rynek 8, tuż przy komisariacie – powiedziała przez telefon takim głosem, że tylko nagrać na płytę i rozkoszować się w samotne wieczory. – Nie boicie się chyba naruszyć policyjnych pieczęci?”

  Weź udział w kryminalnej grze escape room w atmosferze przedwojennego Lublina. Rozwiąż zagadki, zmierz się z czasem i pamiętaj – ucieczka z pokoju to dopiero początek...

  Miejsce: Archiwum Kryminalne, ul. Rynek 8

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


   


  Partnerzy
 • 15:30 Migawka lubelska

  Spacery połączone z warsztatami zachęcającymi uczestników do poszukiwania wyjątkowego charakteru i niepowtarzalnego klimatu miasta. Fragment z 700-letniej historii Lublina da się uchwycić. Zastyga w fotografii. Dajmy się oczarować!

  Miejsce zbiórki: Plac Zamkowy – przy schodach

  Uwaga: uczestnicy muszą posiadać własne aparaty fotograficzne

   


  Partnerzy
 • 16:30 Śledztwo w Archiwum Kryminalnym Lublin, rok 1936

  „Zlecenie, które dostaliście, już na dzień dobry pachniało podejrzanie. Nie wzięlibyście go, gdybyście od dwóch miesięcy nie zalegali z czynszem, a od miesiąca z pensją dla sekretarki. Prywatny detektyw nie opływa w dostatki nawet w amerykańskich filmach, co dopiero w naszej umęczonej Rzeczpospolitej. – Błogosławionej pamięci Leo Mehringer, za życia marszand, obecnie denat, Rynek 8, tuż przy komisariacie – powiedziała przez telefon takim głosem, że tylko nagrać na płytę i rozkoszować się w samotne wieczory. – Nie boicie się chyba naruszyć policyjnych pieczęci?”

  Weź udział w kryminalnej grze escape room w atmosferze przedwojennego Lublina. Rozwiąż zagadki, zmierz się z czasem i pamiętaj – ucieczka z pokoju to dopiero początek...

  Miejsce: Archiwum Kryminalne, ul. Rynek 8

  Uwaga: rezerwacja miejsca przez jedną osobę uprawnia do gry całą grupę (mechanika gry wymaga współpracy minimum 2 osób, jednorazowo w grze uczestniczyć może do 5 osób).


   


  Partnerzy
 • 17:00 Lubelskie legendy na dobranoc dla dzieci

  Lublin jest miastem, w którym łatwo spotkać legendę. Trzeba jej tylko poszukać… W zakamarkach, uliczkach, na placach… Zapraszamy na wieczorny spacer, w czasie którego będzie można usłyszeć m.in. o pewnej rybie, która dała początek nazwie naszego miasta i o dzielnej kozie, o której dziś już mało kto pamięta. Może uda się zobaczyć starą, drewnianą skrzynię ukrytą w klasztornych zakamarkach, o której krążą tajemnicze opowieści… Spacer poprowadzi autorka książki „Legendy Lublina dla dzieci”, którą będzie można kupić w promocyjnej cenie.

  Miejsce zbiórki: Plac po Farze (w przypadku opadów deszczu Brama Grodzka)

  Uwaga: wiek uczestników – minimum 5 lat, opiekun dokonuje zapisu dla siebie i dziecka

   


  Partnerzy
 • 19:00 Sezon z duchami

  Czy wiesz, że w starym, poczciwym Lublinie są miejsca, które kiedyś obchodzono szerokim łukiem, a ludzie bali się o nich mówić? Czy chcesz „spotkać” ducha sprzed 400 lat? Weź udział w „Sezonie z duchami” i zobacz te miejsca w Lublinie, gdzie straszyło, straszy lub powinno straszyć!

  Miejsce zbiórki: Plac Wolności - Fontanna

  Uwaga: spacer dla osób o mocnych nerwach


  Partnerzy
 • 19:30 Lubelskie legendy na dobranoc dla dorosłych

  Czy legendy są tylko dla dzieci? Oczywiście, że nie! Zapraszamy na niezwykły wieczorny spacer szlakiem lubelskich legend i opowieści, przygotowany z myślą o… dorosłych! Będziemy bajać i opowiadać, o tych bardziej znanych, ale i o tych niedostępnych na co dzień legendarnych historiach naszego miasta. Nie zabraknie również emocji, a wyobraźnia poruszy wszystkie nasze zmysły!

  Miejsce zbiórki: Plac Wolności – fontanna

  Uwaga: wiek uczestników – minimum 18 lat


  Partnerzy